Budapesten tanácskoztak az egyházvezetők

Kedden délután Budapesten tárgyalt a Generális Konvent elnöksége. A Magyar Nemzeti Múzeum IGE-IDŐK című jubileumi kiállításának szerdai megnyitójára érkező Kárpát-medencei református egyházvezetők tanácskozásának a dunamelléki egyházkerület Ráday utcai székháza adott otthont.

A megbeszélés napirendjén szerepelt a reformáció idei 500 éves jubileumához kapcsolódó néhány kiemelkedő esemény előkészítése. A szélesebb közönséget szólítja meg a 2009. május 22-én létrejött Kárpát-medencei református egység évfordulójához kapcsolódó Református Egység Fesztivál, melynek május 20-án a nagyváradi vár ad otthont. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezésében megvalósuló rendezvényen közös istentiszteletre és több színpadon zajló hitéleti, kulturális, ifjúsági és tudományos programokkal várják az érdeklődőket.

kép

Június 24-én Debrecenben tartják a Magyar Református Egyház közös zsinatának tanácskozását. A 2009 óta második ízben összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület mostani ülésének napirendjén többek között a Második Helvét Hitvallás új magyar fordításának elfogadása szerepel, valamint megemlékeznek a hitvallás magyarországi elfogadásának – egyúttal a szervezett keretek között működő református egyház megalakulásának – 450. évfordulójáról is.

kép

Ugyancsak a reformációi jubileumi emlékév kiemelkedő alkalma lesz az augusztus 24-27. között Balatonszárszóra tervezett református értelmiségi konferencia, az erdélyi egyházkerület szeptember 30-i kolozsvári reformációi ünnepsége, a református-evangélikus közös zsinat október 13-án Budapesten, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emlékzsinata november 17-én Rimaszombatban, amihez kapcsolódóan egy gályarabemlékmű felavatását is tervezik.

Az ülésen egyebek mellett költségvetési kérdésekről is szó esett, az elnökség továbbá egyeztetett az állam és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás tervezett megújításának fényében a Kárpát-medencén túli magyar református diaszpórával való kapcsolattartás és közösségeik támogatásának kérdéseiről is.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a Magyar Református Egyház közös alkotmányának és törvényeinek előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ügyvivő testülete az elnökség, melynek tagjai a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökei és főgondnokai. Feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

reformatus.hu, Fotó: Vargosz