Csatlakoznak a felvidékiek az egységes Magyar Református Egyházhoz

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinata döntött fenntartással való csatlakozásról, azonban a két szlovák ajkú egyházmegye küldöttei ezt követően elhagyták az ülést.

Május 12-14. között tartotta Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinata a VIII. ülésszak negyedik ülését Hanván, amelyen döntöttek az egységes Magyar Református Egyházhoz való csatlakozásról. Mint ismert, a felvidéki részegyház 2009. május 22., a debreceni Alkotmányozó Zsinat óta részt vett ugyan az együttműködésben, de egyrészt a tisztújítás közelsége miatt, másrészt a szlovák ajkú egyháztagokra tekintettel nem írta alá az alkotmányt. 

Az azóta eltelt időben a felvidéki egyházvezetés aktívan kereste annak a módját, hogyan történhetne meg a csatlakozás úgy, hogy a szlovák egyháztagság (körülbelül 13-14 százalék) érdekei se sérüljenek.

A mostani zsinaton az SZRKE döntött a "fenntartással való csatlakozásáról az azonos kálvinista hiten és hitvallásokon, történelmi múlton és liturgiai nyelven alapuló, regionális, határon átnyúló egyházi közösséghez, szavatolva és védve a szlovák reformátusok jogait." A döntés szem előtt tartja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egységének megőrzését - írta a zsinati közlemény.

A szavazás után azonban a két szlovák nyelvű egyházmegye képviselői, Marián Hamari püspökhelyettes vezetésével elhagyták az ülést. A csatlakozásról szóló végeleges döntést a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent június végi plenáris ülése hozza meg.

A két szlovák egyházmegye vezetése még a zsinat előtt kiadott egy közös állásfoglalást, mely szerint semmi sem indokolja a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozást. Az állásfoglalásuk nem különbözteti meg a Magyarországi Református Egyházat a kálvinista hiten alapuló, regionális, határon átnyúló egyházi közösségtől, annak ugyanis a neve Magyar Református Egyház. Állításuk szerint, bár a döntés "létüket érinti", arról velük senki nem konzultált. Attól is tartanak, hogy ebből politikai probléma lehet, mert "nagymagyar kezdeményezésről" van szó. Úgy vélik, mivel az egyházat a szlovák állam anyagilag támogatja, lehet, hogy ezt a támogatást, illetve az egyház bejegyzését át kell értékelni.

"A Magyar Református Egyház megalakulásakor meglátásunk szerint túlzottan előtérbe került a magyar identitás vállalása. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy semmi kifogásunk nincs az együttműködéssel szemben. Ez nekünk is határozott szándékunk" - mondta egy évvel ezelőtt, a Generális Konvent Komáromban tartott ülése alkalmából Marián Hamari. A püspökhelyettes akkor azt mondta, a szlovák reformátusok azt szeretnék elérni, hogy változzon meg az egységes egyház elnevezése, javaslatuk a Kárpát-medencei Református Egyház név lenne.

Szlovákiában ezekben a napokban zajlik a népszámlálás, így a felvidéki reformátusok számáról a 2001-es adatok, valamint a választójogi jegyzékek adnak tájékoztatást. Tíz évvel ezelőtt 110 ezren vallották magukat reformátusnak (ami jelentős növekedés volt az előző népszámláláshoz képest). A gyülekezet által nyilvántartottak 65 222-en vannak.  A népszámlálási adatok szerint a felvidéki reformátusok körülbelül 15 százaléka szlovák anyanyelvű.

Református.hu

Kapcsolódó írások:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nyilatkozata
Óhajtjuk a tárgyalást, a párbeszédet - interjú Fazekas László püspökkel