Czeglédi Péter Napok

"Kik között úgy fénlénk, mint égnek csillagi" címmel a Barsi Református Egyházmegye első alkalommal szervezi meg május 2-8. között a Czeglédi Péter Napokat. A rendezvénysorozatnak helyszínt biztosít az egyházmegye több települése is, úgy mint Léva, Sáró, Nagysalló és Vámosladány. A fővédnökséget Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke vállalta.

A Czeglédi Péter Napok május 2-án, hétfőn, Léván délután öt órakor Záhorszky László festményeiből nyíló kiállítással veszi kezdetét a Revicky Házban, majd Popély Gyula tart előadást a szlovákiai református egyház 1918-1938-as időszakáról.

A hétnapos rendezvénysorozat nyitó istentiszteletét, amely egyben egyházmegyei evangelizációs istentisztelet is, szerdán tartják a sárói református templomban. Igét hirdet Somogyi László székesfehérvári lelkipásztor. Ezt a világháborúk áldozatai és a kitelepítettek emlékére készített emléktáblának az avatása követi.

Csütörtök délután Nagysallón a lelkészértekezlet keretén belül Gaál Botond debreceni lelkipásztor Kálvin Jánosról szóló könyvét mutatja be.

Pénteken a Lévai Református Gimnáziumban folytatódnak a Czeglédi Péter Napok, ahol a diákok műsort adnak ebből az alkalomból. Délután öt órakor Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját méltatja Gaál Botond.

Szombat délelőtt nőszövetségi konferencia lesz a vámosladányi református templomban, illetve a kultúrházban. Ebből az alkalomból igét hirdet Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor, majd előadás hangzik el Czeglédy Máriától Hit, Hűség, növekedés címmel a református nők küldetéséről.

Vasárnap, május 8-án, a záró istentiszteleten Géresi Róbert püspökhelyettes szolgál igehirdetéssel, amit Márkus Mihály tatai lelkipásztor előadása követ a gályarabság történetéről. Az első alkalommal megtartott Czeglédi Péter Napok az Ismerős Arcok zenekar műsorával zárul.

Czeglédi Péter

Czeglédi Péter 1641-ben született ismeretlen helyen. Valószínűleg édesapja nem más, (S. Varga Katalin : "Vitetnek ítélőszékre" című munkája alapján) mint a kassai gyülekezet neves, tudós prédikátora Czeglédi István. (1619-1671) Tanulmányait, mint a komáromi iskola rectora 1664-ben kezdi el Sárospatakon, majd a teológia elvégzése után kerül Komáromba, ahol az iskola rektora lesz. Innen hívja el őt a lévai egyházközség lelkipásztorának 1671-ben. Három évvel később, 1674. március 5-én Pozsonyba idézték a rendkívüli bíróság elé. Április 4-én, a bíróság fej és jószágvesztésre ítélte. Miután Pozsony várában és városában két hónapon át vasra verve tartották foglyul, majd Berencs várának börtönében 10 hónapig volt bezárva. Innét indították útnak Ausztrián keresztül Nápolyba. Közben Schttwienben kép napig volt feltartóztatva, Itáliában Pescara városban három nap, majd Teato, ma Chieti városába vitték. Fél évig volt itt, majd két hónapot töltött Nápolyban. Innen szabadította ki őt – többedmagával - de Ruyter holland admirális 1676. február 12-én. Később Zürichbe megy, ahonnan 1676 őszén tér vissza Lévára. A katolikusok újra kérelmezik a császárnál a lelkész eltávolítását. Lipót császár 1677-ben el is rendelte, hogy Eszterházy Pál földesúr késedelem nélkül távolítsa el a gályarablelkészt. Ezt a rendeletet a földesúr mégsem hajtotta végre. A közelgő török háború veszélye miatt nem tartotta tanácsosnak megzavarni a város életét. Az 1681-es soproni országgyűlés végül biztosította a sokat szenvedett gályarablelkészek számára is a szabad visszatérést és a lelkészi helyeik elfoglalását. Így Czeglédi Péter is egészen haláláig, 1688-ig a helyén maradhatott.

Nevét három emléktábla is megörökíti. Sárospatakon a Kollégiumban tanult gályarablelkészek emlékét őrző tábla, a Debrecenben felállított obeliszk és a berencsváraljai emlékoszlop táblája hirdeti a lévai lelkipásztor nevét.

Részletes program

Május 2. hétfő

Reviczky Ház, Léva

17.00 Léva festményeken – Záhorszky László festményei – a kiállítás megnyitója
18.00 Dr. Popély Gyula: A felvidéki református egyház története (1918 -1938)

Május 4. szerda

18.00 Sáró, Református templom
A CZPN nyitó istentisztelete, egyházmegyei evangelizációs istentisztelet - Igét hirdet: Somogyi László lelkipásztor, Székesfehérvár
Emléktábla avatása a világháborúk áldozatai és a kitelepítettek emlékére – Révészné Bellai Csilla, Sáró és Dr. Sándor Károly ny. lkp. - (autóbuszt indul Léváról - útvonal: Léva – Felsőszecse – Nagykálna – Nagysalló - Sáró)

Május 5. csütörtök

14.00 - 16.00 Nagysalló, Lelkészértekezlet, (nemcsak lelkészeknek)
Előadó: Dr. Gaál Botond, Debrecen - Bemutatja Kálvin Jánosról írt könyvét
18.00 Léva, istentisztelet

Május 6. péntek

12.00 - 14.00 Gimnázium Léva - Nyitott nap a gimnáziumban - Diákok műsora
17.00 Gimnázium, Léva - Dr. Gaál Botond előadása: Munkácsy Mihály- Krisztus trilógia

Május 7. szombat

10.00 Vámosladány, református templom, kultúrház - Nőszövetségi konferencia - Igét hirdet: Écsi Gyöngyi lelkipásztor, Hetény
Előadás: Dr. Czeglédy Mária, Debrecen: „Hit, hűség, növekedés.” - A református nők küldetése ma
Az egyházi gimnázium diákjainak műsora (Gaudium énekkar)
14.00 Kirándulás - Hontvarsány-i Árpád-kori templom, Léva-i vár, Garamszentbenedek

Május 8. vasárnap

14.00 Léva, Református templom: Záró istentisztelet - Igét hirdet: Géresi Róbert püspökhelyettes, Abaújszina
Előadás: Dr. Márkus Mihály, Tata: A gályarabság története
Az "Ismerős Arcok" zenekar műsora

reformata.sk