Egyházkerületi közgyűlés Kárpátalján

Lelkészszentelés, díjátadás és évértékelés is szerepelt a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) elmúlt szombaton megtartott soros közgyűlésének napirendjén.

A beregszászi református templomban Zán Fábián Sándor hirdette az igét a 127. és 128. zsoltár alapján. A püspök hangsúlyozta, hogy csak Istennel tudunk építeni, előre haladni, csak Vele nem hiábavaló a fáradozásunk, mert „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget". De tudjuk-e, mi az elég? Tudjuk-e, mi a fontos? A zsoltáros azt mondja: „...az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét..."

Hiszem, hogy nem hiába várakozunk. Mi a megszületendő gyermekekért imádkozunk, hogy ne legyenek üresek az iskolapadok, később a templomok, ott van bennünk a hit és az elszántság, amivel készek vagyunk az Ő útjain járni – fogalmazott a püspök –, mert boldog, aki az Urat féli és az Ő útjain jár, az istenfélők házán áldás van.

kép

Az igehirdetést követően lelkészszentelésre került sor. Ezúttal Katona Viktória (Nagydobrony) és Károlyi József (Halábor) tett esküt, akik életére és szolgálatára a püspök és az esperesek kérték Isten áldását.

Örömhírt közvetíteni

Immáron hagyomány, hogy ezen az alkalmon adják át a Komjáti Benedek-díjat azoknak a sajtósoknak, akik az egyház életét bemutató magas szakmai szinten elkészített anyagaikkal a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották az adott időszakban, népszerűsítették az egyház által képviselt keresztyén értékrendet, és jelentős mértékben hozzájárultak a Kárpátaljai Református Egyház munkájának, szolgálatának, intézményeinek és programjainak bemutatásához. Idén a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet folyóiratának blogja, a TeSó Blog csapata érdemelte ki ezt a jutalmat. Domáreckájá Júlia, az előző év díjazottja laudációjában abbéli örömének adott hangot, hogy ezúttal egy közösség kapta a díjat, hisz napjainkban igencsak nagy szükség van a közösségre. Főleg olyan értelmes, hívő emberekből álló közösségekre, akik olyan keresztyén értékrendet képviselnek, amely mögé mások is bátran odaállnak.

kép

A TeSó csapata mellett oklevéllel ismerték el Bodnár Diána (Péterfalva), a Kárpátinfo tudósítójának és Váradi Enikő (Visk), a Visk TV riporterének munkáját is. A díjazottak nevében Laskoti Zoltán lelkész, a TeSó Blog főszerkesztője mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy a virtuális világot is fel lehet használni arra, hogy Isten akaratát, szavát, szeretetét, az örömhírt közvetítsük minél több ember felé.

Kegyelem

Az ünnepi részt követően a közgyűlés a főiskolán folytatódott a püspöki beszámolóval. Zán Fábián Sándor elmondta, hogy a 2015-ös év az eddigieknél is nehezebb volt, főként amiatt az újkori népvándorlás miatt, amely kimondatlanul, de Európa keresztyén szellemiségét, népeinek nemzeti öntudatát hivatott lerombolni. Nekünk ebben a zűrzavaros világban is meg kell maradni szülőföldünkön, megtartva hitünket, anyanyelvünket, mondta a püspök, aki a továbbiakban beszámolt az elmúlt év kiemelkedő eseményeiről. Az elmúlt esztendő minden nehézség ellenére kegyelem volt számunkra, fogalmazott zárásként a püspök, mert Magyarország hathatós támogatásával Isten a nyomorúságot is a javunkra fordította.

kép

Programokban, rendezvényekben, eseményekben igencsak gazdag évet tudhat maga mögött a KRISZ (Keresztyén Református Ifjúsági Szervezet) is, melynek munkájáról az elnök, Sipos József lelkész számolt be, kiemelve az öt legfontosabb értéket – közösség, Krisztus, hitvallás, misszió, szolgálat –, amit a szervezet képvisel.

A reformáció gyermekei

Nagy Béla főgondnok adott hálát Istennek, hogy a nehézségekkel teli 2015-ös évben is el tudtuk végezni a ránk bízott feladatot, hogy több ezer embernek tudott az egyház az elmúlt évben is segíteni, köszönetet mondott a hűséges szolgálattévőkért, mindenki szívére helyezve Pál galatákhoz írott levele 6. részének 2. versét: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét".

kép

Zárszavában Zán Fábián Sándor az egyháznak, mint közösségnek a megtartó erejét hangsúlyozta. Abbéli reményének adott hangot, hogy a reformáció 500. évfordulójára Kárpátalján megszületnek a reformáció gyermekei, hogy pozitív irányt vált a demográfiai mutató, s jóval több lesz a keresztelő, mint a temetés.

Forrás: refua.tirek.hu