Egységes hittankönyvek a Kárpát-medencében

Szeptembertől azonos hittankönyvekből tanulhatnak a magyarországi, az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai református diákok – olvashatjuk a Reformátusok Lapja legfrissebb számában. A megújulásáról a Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese, Szászi Andrea mesélt az újságnak.

Szászi Andrea, Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese 2021 augusztus - Fotó:Sebestyén László

Fotó: Sebestyén László

Ettől a tanévtől kezdve a Református Pedagógiai Intézet tankönyveiből tanulhatnak hittant az általános és a középiskolás gyerekek szerte a Kárpát-medencében. Az egységesítést alapos előkészület előzte meg. „A közös hit, hitvallásaink, a magyarságunk összekötnek bennünket és ugyanaz a célunk: Isten igéjének hirdetése gyermekek és fiatalok között” – mondta a fejlesztés mögött álló szándékról Szászi Andrea igazgatóhelyettes, aki a református hetilapnak kifejtette, hogy eddig is használhatták az RPI könyveit és segédleteit a határon túli egyházak, de erre egyéni döntés alapján, egyes gyülekezetekben volt csak példa.

Az intézet a könyvek és munkafüzetek mellett teljes tanári csomagot kínál a hittanoktatáshoz. Ennek része egy Európa-szerte egyedülálló digitális eszköztár is, amely a kommunikációs technológiát (IKT) felhasználva segíti a mindennapi munkát. „Míg az országhatárok elválasztanak bennünket, addig a közös szellemiség, a közös hit és így a közös eszköztár és a közös szolgálat összekapcsol bennünket. Az pedig kimondottan hatalmas dolog, hogy a református egység szellemében ezt az egész Kárpát-medencében megtehetjük. A fejlesztésben és adaptációban részt vevő kollégákkal együtt így éljük meg. Szolgálat ez, amellyel elérjük a tőlünk távol élő gyermekeket, és segíthetjük a szolgatársainkat is” – fogalmazott a szakember.

Az újságnak elmondta, hogy a munkafüzetek és tankönyvek kisebb átdolgozáson mentek keresztül. Megmaradt az anyagok nagy része, és csak minimális tartalmi változások történtek, például az egyházismereti sajátosságok terén. Ennek eredményeként az egyes egyháztesteknek szánt könyvek között vannak különbségek, például Kárpátalján és Felvidéken nem nyolc, hanem kilenc évfolyamos az általános iskola. Esetükben külön ki kellett fejleszteni egy nekik szóló anyagot.

Szászi Andrea, Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese 2021 augusztus - Fotó:Sebestyén László

Fotó: Sebestyén László

Az intézet szakmai támogatást nyújt a határon inneni és túli pedagógusok számára. „A képzéseinken fontosnak tartjuk a szakmai-módszertani ismeretek bővítését, de a szaktanácsadást, lelki támogatást is. A katechetikai csoport rendezvényei a hitoktatás támogatását célozzák meg. Vannak módszertani képzéseink, amelyek például segítséget adnak egy-egy interaktív eszköz, mondjuk a Feladatbank vagy más feladatkészítő alkalmazás használatához, vagy a digitális történetmondás, a kreatív hittan lehetőségeiről szólnak. Máskor módszertanokat ismertetünk meg, például a bibliodrámát, vagy a KETT-pedagógiát, ugyanakkor egyre nagyobb hangsúly van a mentálhigiénés alkalmakon is. Ezekben törekszünk arra, hogy a kollégák saját magukkal is tudjanak foglalkozni, legyen szó kiégésprevencióról, stresszkezelésről vagy más mentálhigiénés kérdésről.”

Itthon összesen huszonkét tankönyv és munkafüzet létezik az általános iskolás korosztály, tizenhat modul a középiskola számára. Harminchét könyvvel gazdálkodhatnak a hittanoktatásban szolgálók, de a határon túliak főleg a gyülekezeti, heti egy órára tervezett anyagokat használják. Ehhez tartozik még minden évfolyam és modul tanári segédlete óratervekkel, ötlettárakkal. Több mint hatszáz online és a jelenléti oktatásban is használható anyag található az RPI honlapján. Nagyjából hétezer feladat érhető el a digitális feladatbankban, amely folyamatosan bővül a játék- és zenetár tartalmával együtt.

Szászi Andrea a Reformátusok Lapjának adott interjúban elmondta, hogy a magyar sajátosságokat veszi figyelembe a tankönyv, bőséges háttéranyag és komplex rendszer kapcsolódik hozzá. Módszertanban pedig a Z, Y és alfa-generáció megszólítására törekednek. „Ez talán a legnehezebb feladat. Mindig aktuálisnak és modernnek lenni az örök üzenettel. Persze tökéletes tankönyv és taneszköz nincs. A hittankönyvcsalád, mondhatjuk úgy, tipikus és átlagos szintet tud megcélozni. A segédletek adnak lehetőséget az ettől való eltérésre és az odafigyelésre az egyéni esetekre. Fontos a folyamatos fejlesztés – például reagálva az online tanulásra –, illetve a kollégák fejlődésének, önképzésének támogatása. Amúgy a digitális anyagok frissítése könnyebb, de a nyomtatott taneszközöket is érdemes öt-tíz év használat után alapos vizsgálat alá vetni.”

A teljes cikket elolvashatják a Reformátusok Lapja e heti számában, melyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!