Egységnapból egységnapok

A járványidőszak korlátozásai miatt az elmúlt években a református egység napját sem lehetett megtartani, idén azonban ismét együtt ünnepelhetünk május 20–21-én. A rendezvény kiindulópontja a Collegium Academicum alapításának évfordulója, így lett Gyulafehérvár a helyszín – mondta el Tussay Szilárd főszervező a Reformátusok Lapjának.

Tussay Szilárd, 2022 május - Fotó: Somogyi Botond

Tussay Szilárd: Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy a járványidőszak előtt tapasztalt közösségi találkozások élményét ötvözhessük az esetleg még érvényben levő távolságtartási szabályokkal

Fotó: Kiss Gábor

Mikor dőlt el, hogy ki lesz a házigazdája az egység napjának? Mióta folynak az előkészületek?

A Zsinati Tanács tavaly december 15-i ülésén határozott arról, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület szervezi a Magyar Református Egység Napját május 20–21. között Gyulafehérváron és környékén. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a járványügyi helyzet miatt milyen jellegű lesz az ünnepség, ezért márciusig több párhuzamos tervvel készültünk. Az említett időszakban nyilván még azt sem tudtuk, hogy a járvány után egy szomszédos országban háború fog dúlni. Így már az első szervezői gyűléseken igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy a járványidőszak előtt tapasztalt közösségi találkozások élményét ötvözhessük az esetleg még érvényben levő távolságtartási szabályokkal.

Milyen forrásokból valósul meg a rendezvény?

A rendezvényt önerőből, adakozásból, gyűjtésekből, a Generális Konvent költségvetési tételéből, Magyarország Kormányának támogatásából, a helyi önkormányzatok és gyülekezetek, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület alapjából finanszírozzuk.

Milyen esemény köré szerveződik az egység napja?

Egyházkerületünk számára különleges év az idei, hiszen idén ünnepeljük a Collegium Academicum alapításának 400. évfordulóját. Már attól kezdve, hogy kiderült, házigazdaszerepet töltünk be, utánanéztük, melyek azok az évfordulók, amelyekhez leginkább közelebb áll az egység napja. Így esett a választás Bethlen Gábor fejedelem alakjára, aki nemcsak erdélyi, hanem Kárpát-medencei szempontból is sokat tett az oktatásért. A rendezvény kiindulópontja tehát a Collegium Academicum alapításának évfordulója, így lett Gyulafehérvár a helyszín. A városban Bethlen Gábor egész alakos bronzszobra kap helyet. Az egység napja a fejedelem alakja köré épül, valamint a dél-erdélyi világ valóságához kapcsolódik. Különleges alkalom lesz, hiszen a két dél-erdélyi egyházmegyében tíz felújított templom (Csombord, Magyarlapád, Székelykocsárd, Gyulafehérvár, Alvinc, Marosszentimre, Magyarigen, Szászváros, Kéménd és Algyógy) avatására kerül sor. A mozzanat szimbóluma a jelenlegi magyar református egyházunknak, hiszen a nagy gyülekezet templomát és a teljesen elnéptelenedett egyházközség felújított templomát is belakjuk, ahol a lelki megújulást az épített otthon újjászületésétől is reméljük.

COLLEGIUM ACADEMICUM

A kolozsvári országgyűlés 1622. május 23-án fogadta el a Collegium Academicum alapítását. Bethlen Gábor fejedelem Gyulafehérváron létrehozott oktatási intézményébe külföldi tudós tanárokat hívott meg előadóknak. Az akadémia három fakultással működött: teológia, filozófia, filológia. 1658-ban a török hadak feldúlták a fejedelmi székhelyet, a diákok Kolozsvárra menekültek. Ezért 1662-ben I. Apafi Mihály rendelete alapján a gyulafehérvári akadémiát Nagyenyedre helyezték át, az intézmény azóta is ott működik, Nagyenyedi Református Kollégium néven.

A május 20–21-i találkozó programja már egy nappal korábban kezdődik. Miről van szó? Milyen programokon lehet részt venni?

Újdonság, hogy az eddigi egységnap helyett idén egységnapok lesznek. Abban az időszakban ugyanis több esemény történik Gyulafehérváron és környékén. Május 19-én Nagyenyeden a Protestáns Teológiai Intézet iskola- és egyháztörténeti konferenciát tart az egykori püspöki ház felújított épületében, amelyet ezen a rendezvényen adnak át. Május 20-án a Generális Konvent plenáris ülést tart Gyulafehérváron, majd a tíz egyházkerület püspöke tíz templomot avat fel, Gyulafehérvár környékén – egy időben. Az alkalom szimbolikus, hiszen a Kárpát-medence különböző gyülekezeteiből érkező vezetők részben dél-erdélyi népes gyülekezetekbe, részben elnéptelenedett templomokba látogatnak el, amelyek az elmúlt években újultak meg. A nagy egésznek is hasonló az összképe, a megújulás vágya mégis mindenhol ott van, és ez ad reményt református magyarságunk megmaradására.

A templomszentelések után, május 21-én Gyulafehérváron folytatódik a program: a Kárpát-medencei egység egyszerre lesz jelen a tíz templomban, majd összegyűlik Gyulafehérvár főterén, ahol Bethlen Gábor egész alakos szobrát adják át, az alkalmat közös istentisztelet és úrvacsoraosztás zárja. A rendezvényt kiállítások kísérik az erdélyi oktatás 400 éves fejlődéséről, például könyvkiállítás a kollégiumban használt tankönyvekből és a tanintézet oktatói által írt könyvekből. Honismereti vezetővel tekinthetik meg a látogatók a gyulafehérvári várat és a székesegyházat. A környéken rengeteg kirándulási lehetőség van, ezért a családos vagy gyülekezeti programot tervezőknek is színes a kínálat. Természetesen a tíz templomszentelés után minden gyülekezet különböző programokkal készül.

Kik segítettek a szervezésben?

Igyekeztünk a kétéves korlátozások után újítani, s a hálaadó istentisztelet és közös úrvacsorázás mellett olyan programokat szervezni, amelyek erre a régióra jellemzőek, s a Collegium Academicumhoz köthetőek. A szervezésben az egyházkerület és a helyi gyülekezetek elöljárói vállaltak oroszlánrészt, kiegészülve a helyi városvezetéssel és gyülekezeti tagokkal. Egy Kárpát-medencei rendezvény szervezéséhez mindenkire szükség van, aki fontosnak, magáénak érzi ezt az alkalmat.

Hol szállásolják el a részvevőket?

Gyulafehérváron és környékén, szállodában, gyülekezeti központokban. Ennyi ember elhelyezésére eddig még nem volt szükség, mivel korábban egynapos rendezvényre érkeztek a résztvevők.

Tussay Szilárd, 2022 május - Fotó: Somogyi Botond

„Az egész Kárpát-medencéből várjuk református testvéreinket és más felekezetű barátainkat is”

Fotó: Kiss Gábor

Már a járványidőszak előtti években látszott, hogy a tömegrendezvényekre egyre kevesebben látogatnak el. Hány résztvevővel számolnak?

Az elmúlt két év kimaradása után nagy az érdeklődés és a vágy a találkozásra. Az emberek újra meg akarják élni a közösségi alkalmat, ezért ezres létszámra számítunk. A Kárpát-medence mind a 65 egyházmegyéjéből várunk résztvevőket.

A református világtalálkozókra, az egységnapi rendezvényekre mindig az erdélyi kerületből érkeztek a legtöbben, akkor is, ha azt nem Erdélyben tartották. Külföldről a hivatalos vendégeken kívül is jönnek az ünnepségre?

A többnapos alkalomra az egész Kárpát-medencéből várjuk református testvéreinket és más felekezetű barátainkat is. A házigazdaszerep pedig kötelez bennünket, hogy a tőlünk telhető legjobbat hozzuk ki az alkalomból.

Hogyan és hol népszerűsítik az egység napját?

A közösségi médián és belső hálózatunkon keresztül. Folyamatosan érkeznek a beharangozók az eseményekről, programokról.

A szervezés során milyen nehézségekbe ütköztek? Hogyan viszonyul a helyi önkormányzat a rendezvényhez?

A szervezés legnehezebb feladata a szobor volt, hiszen ilyen rövid idő alatt nehéz ekkora alkotást elkészíttetni. Sok ember erőfeszítésére volt szükség, ezért a közreműködőknek ezúton is köszönjük az emberfeletti, fáradhatatlan munkát. A helyi önkormányzat és még talán a román főváros hivatalos szervei is a megszokotthoz képest gyorsan hoztak döntéseket.

Próbálják a helyi románságot is megszólítani különböző programokkal?

A legtöbb anyagot lefordítjuk románra, az ünnepségen is tolmácsolunk. Másrészt a szobor megmarad a városnak, Gyulafehérvárnak, és mindnyájunk közös kincse lesz. Hisszük, hogy a találkozás a kapcsolatteremtés alkalmává válhat.

Mit ajánl azoknak, akik több napra jönnének Gyulafehérvárra?

Mindenképpen ajánlom megtekintésre a várost és a gyulafehérvári várat. Akik pedig a környékre is ellátogatnának, azoknak a környező gyülekezetek templomait, a dél-erdélyi romokat és a természet adta szépségeket is, rengeteg túrázási lehetőség van a közelben. A több napra érkezők mindenképp jó előre tervezzék meg, mit szeretnének meglátogatni, az autópálya most már nagy segítség, amelyen gyorsan és könnyedén lehet mozogni.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!