Királyhágómellékiek Svájcban

Csűry István püspök Antal János előadótanácsos társaságában a Svájci Református Egyházszövetség berni székházában tett bemutatkozó látogatást március 10-én. Az egyházkerület küldöttségét munkatársai körében Gottfried Locher, az egyházszövetség elnöke fogadta - olvasható a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálatának szerdai közleményében.

A Svájci Református Egyházszövetség huszonhat tagegyházat tömörít, és mintegy két és félmillió egyháztagot számlál. Az egyházszövetség küldöttgyűlése tavaly nyáron választotta elnökké a 2011-2014 közötti időszakra Gottfried Lochert, aki a megelőző években heves vitákat váltott ki a nyugat-európai reformátusság körében azzal a teológiai tétellel, miszerint a református egyházvezetés is viselhet episzkopális vonásokat, azaz az egyetemes papság és a felszentelt tisztség az egyház vezetésében és képviseletében kiegészítik, illetve megerősítik egymást. Mintaként éppen a magyar református közösségeket és a püspöki tisztség hitvallásokkal egyező gyakorlatát említette.

kép

Csűry István püspök és Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházszövetség elnöke

Gottfried Locher többször is járt Erdélyben, legutóbb a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának 85. és újjáalakulásának 15. évfordulóján tartott ünnepi közgyűlés igehirdetőjeként láthatta vendégül az egyházkerület a nagyvárad-újvárosi templomban 2005. december 2-án.

Az egyházvezetői szintű megbeszélésen a többszáz éves történelmi hagyományokra visszatekintő svájci-erdélyi protestáns kapcsolatokról, a rendszerváltáskor újrakezdett közös missziói szolgálat kiértékeléséről és a további együttműködési lehetőségekről, illetve a 21. századi európai református önazonosság kihívásairól esett szó. Csűry István püspök árnyalt képet festett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szolgálatáról és hívei társadalmi helyzetéről, megköszönte a svájci reformátusok támogatását, ugyanakkor fokozottabb együttműködést kért az egyházkerület szeretetszolgálati és szórványgondozói felelősségvállalásának kiteljesítéséhez. Gottfried Locher egyházelnök méltatta "a rendszeres hitvallásban és hitvalló rendjében élő" magyar református egyház szilárd önazonosságát, ugyanakkor messzemenő támogatásáról biztosította az egyházkerületk jószolgálati szerepvállalását.