Közös zsinatra készül Kárpát-medence reformátussága

A Magyar Református Egyház közös zsinatának előkészületeiről, a Kassa – Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat református programjairól és a 2014-re tervezett kiemelt eseményekről is egyeztetett hétfőn és kedden Mályiban idei első tanácskozásán a Generális Konvent elnöksége.
Április végéig valamennyi részegyház meghozza azokat az előzetes intézkedéseket, amelyek a2009 óta első ízben összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület június 28-ra tervezett üléséhez szükségesek. Az ünnepi tanácskozás napirendjén, a Generális Konvent tavalyi szombathelyi ülésének határozata nyomán, a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából elkészült új magyar fordítás elfogadása mellett a közös alkotmány néhány ponton szükségessé vált módosítása szerepel. Ekkor válhat a Magyar Református Egyház tagjává a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház is, így négy évvel ezelőtti megalakulása óta második alkalommal bővül és teljesedik ki az együttműködő egyházak közössége.

Az elnökség döntött arról, hogy a közös zsinat júniusi ülésére jelenik meg a Heidelbergi Káté ötnyelvű díszkiadása, a Kálvin Kiadó gondozásában, továbbá egy jubileumi ünnepi kiadvány, egy magyarázatos és egy mindennapos használatra szánt változat készül.

A református egység létrejöttének május 22-én ünnepelt évfordulójához kapcsolódóan a dátumhoz legközelebb eső vasárnap, idén május 19-én, Pünkösdvasárnap ünnepeljük a Magyar Református Egység Napját. Az évfordulóhoz kapcsolódó, hagyományosnak tekinthető kiemelt rendezvények egy héttel később, május 24-26. között kerülnek sorra: a tizedik alkalomhoz érkező Református Zenei Fesztivál, a Szeretethíd elnevezésű Kárpát-medencei református önkéntes napok, valamint a Budapesten, a száz éves születésnapját ünneplő Városligeti fasori református templomban május 26-án 17 órától megtartott ünnepi istentisztelet, amelyet a televízió is közvetít majd.

A közelgő események között a megbeszélésen szóba került, hogy Kassa viseli 2013-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet. A hivatalos programban azonban nem jutott tér az egyházi és azon belül a magyar református kulturális értékek megjelenítésére. A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közös szervezésében a Generális Konvent támogatásával ezért a hivatalos programtól függetlenül rendezik meg június 14-16. között – a 2011-ben Tokajban megszervezett Északkeleti Református Találkozó mintájára – a KASSA-ÉRT elnevezésű fesztivált, az őszi hónapokban pedig több, egy-egy estét betöltő előadást terveznek.

Az elnökségi ülésen elhangzott, hogy 2014 több szempontból jelentős esztendő lesz:ekkor érnek véget a Kálvin Emlékévek és ebben az esztendőben lesz öt éve a Magyar Református Egyház újbóli létrehozásának. A tanácskozáson döntés született a Magyar Reformátusok Világtalálkozójának megrendezéséről 2014-ben, amely a részegyházak által szervezett programokat öleli majd fel, májusban pedig nagyszabású központi ünnepség ad majd lehetőséget egyházunk sokszínű szolgálatának és közösségeinek bemutatkozására és a találkozásra.

A megbeszélésen egyeztetés folyt a tervezett Kárpát-medencei kátéismereti vetélkedő előkészületeiről, beszámoló hangzott el a Kárpát-medencei Közoktatási Alap 2012. évi gyűjtéséről és a 2013-ban meghirdetni tervezett pályázatok szempontjairól. Szó volt egyebek mellett a diaszpóra fontosabb eseményeiről és a Református Egyházi Könyvtár sorozatával kapcsolatos kiadói tervekről is.

A Generális Konvent elnöksége félrevezetőnek és az egység célkitűzésével ellentétesnek tartja a „Horvátországi Magyarok Református Keresztyén Egyháza" által meghirdetett „Egyesített Horvátországi Magyar Reformátusok" zsinati ülését. Méltatlan és tisztességtelen eljárás, hogy az érintettek megkérdezése nélkül kész tényként jelentették be az eseményt. Ez az eljárás teljes mértékben megkérdőjelezi mind a Kárpát-medencei reformátusság egységének munkálását, mind a horvátországi reformátusok újraegyesülésének megkezdődött reményteli folyamatát. Ezért a meghirdetett „zsinati ülésen" a Generális Konvent elnökségének egyetlen tagja sem vesz részt.

Az elnökség levélben köszöntötte Csete-Szemesi Istvánt, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház nemrég nyugalomba vonult püspökét, megköszönve részvételét kilenc évvel ezelőtti megalakulástól kezdve a Generális Konvent elnökségének munkájában. A Generális Konvent elnöksége tagjai között köszöntötte Halász Bélát,a Szerbiai Református Keresztyén Egyház megválasztott új püspökét, valamint Kató Béla püspököt és Markó Gábor főgondnokot, az Erdélyi Református Egyházkerület januárban hivatalba lépett új elnökségét.

A Generális Konvent következő elnökségi ülését 2013. május 6-7-én tartják Mályiban.