Különös élmény

A gyülekezeti kórusmunka kicsúcsosodása, ösztönzés az éneklés különös élményének felfedezésére, alkalom az együttlétre. A XII. Református énekek három résztvevőjét, szolgálattevőjét kérdeztük arról, mit jelent számukra a már hagyománnyá vált hangverseny.

Gulyás Gergely országgyűlési képviselő

kép

Megtisztelt a felkérés, hogy az igeszakaszokat én olvashattam föl a hangversenyen. Tudtam, hogy magas színvonalú rendezvényre jövök, de a hallottak felülmúlták a várakozásaimat. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy jöjjön el egyszer és személyesen is élje át ezt az élményt. Néhány kedves énekemet hiányoltam a repertoárból, de a református zsoltárok és dicséretek választéka olyan gazdag, hogy nem is várható el, hogy egy estébe minden beleférjen.

Imre Sándor tiszántúli főgondnok

kép

Az elmúlt évek során egyre inkább megerősödött bennem, hogy a református énekkultúrának – részben az itt folyó éneklés szakmai igényessége, részben az esemény lelki háttere miatt – erre a hangversenyre nagy szüksége van. Bár számos gyülekezetben szép kórusmunka folyik, úgy érzem, ezen a területen mindig lehetne mit javítani egyházunkban. Az évente megrendezett koncert a helyi közösségekben folyó munka összegzése, és így lehetőség a Kárpát-medencei egység további erősítésére is. Az énekben imádkozás különös élmény, ezt tudatosítani kell fiatalban és idősben egyaránt. Sok-sok református testvérem véleményét fogalmazom meg akkor, amikor azt mondom, hogy évről évre örömmel veszek részt ezen az eseményen, aminek érzésem szerint nem csak a résztvevők, de a gyülekezetek életében is megjelennek a pozitív hatásai.

Kató Béla erdélyi püspök

kép

Habár koncertteremben jártunk, mégis templomi közösségben volt részünk, ahol a nagyszámú résztvevőnek köszönhetően megsokszorozódott a krisztusi ígéret, mely szerint ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, ott van közöttük. Ebben a világban olyan ritka alkalom, amikor a nagyszülők, szülők és gyerekek együtt lehetnek, ez csak a gyülekezetben valósulhat meg. Fontos az is, hogy a Kárpát-medence legkülönfélébb szegleteiből gyűlhettünk össze, aminek bár természetesnek kellene lennie, mégsem az, hiszen oly sok éven át nem volt lehetőség erre. A sok nyomorúsággal teli világban ki kell szakadni a földi valóságból. A koncert felemelve a lelkünket ebben is segített. Erőt kaptunk, hogy visszaereszkedve a földre újrarendezzük sorainkat, és olyan dolgokra legyünk képesek, amiről korábban úgy hittük, hogy nincs erőnk hozzá. Ilyen alkalmakra minél gyakrabban szükség lenne, hisz a közösségi élményt össze se lehet hasonlítani az egyéni élményekkel.

Összeállította: Kiss Sándor, képek: Sereg Krisztián