Legyen úgy, mint régen volt?

A templomokat be lehet zárni a járványügyi intézkedések miatt, de az imádságnak a zárt ajtók, sőt még a száz éve meghúzott határok sem szabhatnak határt. Így a Kárpát-medencei imanapot idén is megtartják a református nőszövetségek. A nemzeti összetartozás mellett a koronavírus-járvány megszűnéséért is fohászkodnak majd december 6-án. A részletekről P. Tóthné Szakács Zitát, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének elnökét kérdeztük.

noszov_01_ZGo0eqy.jpg

A járvány második hulláma miatt a Zsinati Elnökségi Tanács kérésének megfelelően a legtöbb templom zárva van. Így hogyan rendezik meg idén az imanapot?

Imaláncokat szervezünk az internet segítségével, vagyis egy időben imádkozunk, mindenki a saját otthonában. Biztosan nem véletlen, hogy Isten most csendesebb időszakot bocsátott ránk, mert a világ zaja már nagyon behatolt a szívünkbe. Sokat imádkoztunk az elmúlt hónapokban, hogy legyen minden olyan, mint a járvány előtt. Most azonban, a második hullám alatt, én úgy érzem, nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy minden ugyanúgy legyen, mint azelőtt. Hiszen az Úr megállította az emberiséget, mert a vesztünkbe rohantunk. Azért is imádkozzunk most, hogy megérthessük, ő mit akar velünk tenni.

Kikért imádkoznak együtt 2020-ban?

Idén Kárpátaljáért fohászkodunk. Figyeljünk rájuk, hiszen a Kárpát-medence e részén nagy a nélkülözés, a pénztelenség, és mégis összetartó a Kárpátaljai Református Egyház, a templomok vírusidőn kívül mindig tele vannak. A Kárpátaljai Református Nőszövetség az általuk összeállított imafüzetben kéri, hogy imádkozzunk a nemzetért, a megmaradásunkért a gyermekekért és a gyermekáldásért, valamint a kárpátaljai magyar oktatásért. A füzet – amely letölthető a reformatus.hu-ról vagy a refua.tirek.hu-ról – bemutatja a kárpátaljai reformátusok missziói tevékenységét is, például a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont, a Nagydobronyi Református Líceumot és a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése programot, melynek keretében a kórházban hagyott csecsemőkről gondoskodnak. Ezekért a szolgálatokért is imádkozunk.

A Nőszövetség anyagilag is segíti a kárpátaljai gyerekeket. Mit tudhatunk a Keresztmama programjukról?

Ötven nehéz sorsú kárpátaljai gyermeknek segít a Magyarországi Református Nőszövetség, gyermekenként havi háromezer-ötszáz forint értékben. Itthon sokszor olyan hamar kiadunk ennyi pénzt, hogy észre sem vesszük, de ha Kárpátaljára küldjük, ott az nagy segítség. Így évente kétmillió-egyszázezer forinttal támogatjuk az ötven családot.

Az első terv szerint a Kárpát-medencei imanapot tíz évre hívták életre, hogy minden kerületért imádkozzanak. Ennek tizenöt éve. Miért folytatják?

Úgy tapasztaltam az idei szervezésnél, hogy sok fiatal már nem is tudja, miért indult az imanap, mi volt 2004. december 5-én. A kettős állampolgárságról szóló népszavazás lett eredménytelen akkor. Ezután hirdettem meg ezt a kezdeményezést. Szerettem volna, hogy mire végigérünk a tíz egyházkerületen, táguljon a képünk és az ismeretünk a határon túli magyarokról, és hogy egyre kevesebben gondolják az erdélyi magyarokat románoknak, a felvidéki magyarokat szlovákoknak. Az imanapot pedig azért folytattuk egy évtized után is, mert erre kértek a nőszövetségek, hiszen új erőpróbák vannak, amelyek miatt újra és újra Istenhez kell fordulnunk. Most például itt a pandémia, könyörögnünk kell a járvány megszűnéséért.

Urunk, hisszük azt, hogy nem hiába vagyunk ott, ahová te helyeztél! Hisszük, hogy neked célod van azzal, hogy bár földi határok elválasztanak bennünket egymástól, mégis nemzetté tettél, és adtad az összetartozás érzését a szívünkben. Hálásak vagyunk közösségeinkért, a kultúránk megmaradásáért, identitásunk megtartásáért. És így hozzuk eléd közösségeinket is. Te látod, hogy kinek-kinek milyen próbatételekkel kell szembenéznie, de nálad békesség és vigasztalás van. Kérünk, te erősíts bennünket! (Részlet a Kárpátaljai Nőszövetség által összeállított füzetből.)

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapjában.