Másféle egyház felé

A szinodalitás volt a témája annak a nemzetközi ökumenikus konferenciának, amelyet Pannonhalmán rendeztek meg a testvéregyházak képviselői, a monasztikus szerzetesség kiemelkedő személyiségei és a katolikus szinódusi folyamat vezetői – többek között Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára. Az októberi tapasztalatcserén a Magyarországi Református Egyház képviseletében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke mondott köszöntőt, amelynek vidófelvételét most megosztjuk.

Ferenc pápa nyitotta meg a szinódusi folyamatot a római katolikus egyházmegyék hívei számára 2021. október 10-én Rómában. Fekete Károly püspök a megkezdett átalakulást a következőképpen foglalta össze: a szinódus, magyarul zsinat, közös (szün) úton levést (hodosz) jelent. Olyan tanácskozó összegyülekezés, amelynek célja, hogy a keresztyének a helyzetüket felmérve, egymást meghallgatva, közösen ismerjék fel Isten akaratát és hozzanak döntéseket. A katolikus egyházban mindez eddig a püspökök feladata volt, most viszont, 2023 októberéig egy nyitott folyamat zajlik az egész világkatolicizmus szintjén. Merre akarja vezetni a Lélek az egyházat? – ezt jelölték meg fő kérdésként. Most az egyháztagok is beszámolhatnak a tapasztalataikról és javaslatokat tehetnek, mit tartanak kívánatosnak és mit tartanak elhagyandónak.

A világ több mint négyezer római katolikus püspöksége, a szerzetesrendek, a teológiai karok és ezerháromszáz millió tagja vesz részt ebben a párbeszédben. Az egyházmegyék kérdőívek segítségével juttatják el Rómához az emberek tényleges benyomásait, gondolatait és igényeit. Református szempontból üdvözöljük ezt a nyitást, mert a reformáció óta a mi közösségeinkben a zsinati döntések megtárgyalásában és meghozatalában egyenlő számban vesznek részt a presbiteri tagok és a lelkészi tagok.

Reménységgel figyeljük a római katolikus szinódusi folyamatot, amely több ponton hozhat ökumenikus szempontból is értékes, közeledést munkáló felismeréseket. A közel ötszáz éves református zsinat-presbiteri egyházszerkezetünk tapasztalatait nem rejthetjük véka alá.