Mit tehetünk a béke érdekében? – A Missziói Szolgálat felhívása

Heti rendszerességű imaközösségre buzdítják a gyülekezeteket

Felhívást tett közzé a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata az Ukrajnában dúló háborúval és az az elől menekülőkkel összefüggésben. A magyar gyülekezeteket rendszeres imaközösségre és a kárpátaljai reformátusokhimnuszának éneklésére kérik. A felhívás teljes szövegét közöljük:

Jézus Krisztus szava élő üzenet ma is mindannyiunk számára: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Mt 5, 9).
A szomszédos Ukrajnában fékevesztett háborús erőszak és üldöztetés tombol, valamint a Kárpátaljáról menekülő magyar testvéreink mellett egyre több ukrán, ruszin, orosz anyanyelvű menekült is érkezik hazánkba, gyakorta tesszük fel hívő emberként a kérdést: „Mi mit tehetünk a béke érdekében?” Hitvalló válaszunk az, hogy hisszük, hogy a Békesség Istene képes és kész békére vezetni az embert. Ebben pedig, mint mai tanítványait, cselekvő részessé akar tenni bennünket is! Ezért felhívással fordulunk a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteihez, hogy egy szívvel, egy imádkozó közösségben keressük az Isten békességének útját az Úrhoz fordulva mindazokért, akik fájdalmat, veszteséget, üldöztetést élnek meg a háborús helyzetben (ld. 1Tim 2, 12 és Róm 6,13).
Arra a már több közösségben elindult gyakorlatra buzdítunk, hogy a háború befejezéséig gyülekezeteinkben heti rendszerességgel, akár valamely gyülekezeti alkalomhoz kapcsolódóan szervezzünk imaközösségeket, ahol a gyülekezeti tagok együtt imádkoznak Kárpátalja, Ukrajna és Oroszország békéjéért! Kárpátaljai református testvéreink most különösen is nagy megpróbáltatásnak vannak kitéve akár otthonaikat elhagyva, akár a szülőföldön maradva.
2009-ben a Kárpát-medencei magyar református egyházak megerősítették összetartozásukat és kimondták egyházi alkotmányjogi egységüket. Ezt ünnepeljük minden évben a május 22-éhez legközelebbi vasárnapon. Most fejezzük ki egységünket olyan módon is, hogy istentiszteleteinken énekeljük (záró énekként) az új Református énekeskönyv 799. énekét („Mindig velem, Uram, mindig velem …”), amelyet kárpátaljai magyar református testvéreink himnuszukként énekelnek otthoni gyülekezeteikben! Fejezzük ki imaközösségeinkkel és ezzel az énekkel is azt az emberi közösségvállaláson túlmutató Istenben megélt egységet, amely ebben a testet-lelket próbáló történelmi helyzetben is összeköt bennünket a Gondviselő Istennel és Krisztusban testvéreinkkel!

A háború sújtotta vidékekre, ahogyan a teremtett világ egészére Istentől jövő békességet kérve, Krisztusban testvéri szeretettel:

Gér András László zsinati tanácsos, a Missziói Szolgálat megbízott vezetője és Hajdú Zoltán Levente, a Missziói Szolgálat főigazgató-helyettese