Önmutogatás helyett a közösség oltárára helyezett áldozat

Tanulmánykötetet állítottak össze a 65 éves Buzogány Dezső tiszteletére

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben köszöntötték 65. születésnapja alkalmából Buzogány Dezső egyetemi professzort. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának tiszteletére összeállított, csaknem 700 oldalas tanulmánykötetet mutattak be a június 23-án rendezett ünnepségen.

„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra” (Jn 18,37) – idézte Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházmegye püspöke. Krisztus Pilátus előtt elhangzott szavait az ünnepségen. A püspök elmondta, az ember mindig találhatna kifogásokat: rossz időben és helyen született, de a megváltás üzenetét megértve megtanulhatunk élni talentumainkkal. „Minél több bajt látott, annál többet vigasztalt, minél sötétebb volt a világ, annál fényesebben világított. [...] Jézusra tekintve kell megértenünk, hogy mire születtünk, és aki erre rájön, boldog és sikeres ember lesz. Aki talentumait felhasználva így él, áldásként éli meg az életet. Ilyen ember Buzogány Dezső is” – fogalmazott Kató Béla.

Buzogány Dezső erdélyi teológiai professzor, Vargosz fotója 2014. zsinati ülésen

Buzogány Dezső professzor

Fotó: Vargosz

Az ünnepeltet Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora méltatta. Elmondta, Buzogány 1982-ben végzett a teológián, majd Nyárádselyében és Ádámoson szolgált. 1990 őszétől tanít a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, ekkor vett részt az Erdélyi Múzeum Egyesület újjáalapításában is. Doktori tanulmányait 1992-ben, Budapesten fejezte be, majd egyéves tanulmányúton járt az Egyesült Államokban.

2001-től a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának oktatója. 2003-ban megszerezte a doktorvezetési jogot. Egyetemi tanárként tagja a román oktatásügyi minisztérium szakbizottságainak, vendégelőadásokat tartott az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Koreában, Svájcban, Németországban, Hollandiában, Svédországban, Belgiumban és Magyarországon.

Buzogány Dezső a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja. Szakmai munkásságának középpontjában elsősorban az erdélyi református egyház történetének felkutatása és feltárása áll.

Buzogány Dezső 65. születésnapi kötet: Praeceptor historiae ecclesiasticae; Berekméri Gabriella, reformatus.ro fotója

Praeceptor historiae ecclesiasticae – ünnepi tanulmánykötet

Fotó: Berekméri Gabriella/ reformatus.ro

Buzogány Dezső 65. születésnapja alkalmából mintegy 700 oldalas tanulmánykötet is született a professzor tiszteletére. A Praeceptor historiae ecclesiasticae című könyvebn 48 szerző, közülük 25 Buzogány-tanítvány tanulmánya szerepel. A címválasztás Philipp Melanchthon reformátor teológusra utal, akinek személyisége diákévei óta hatással voltak Buzogány Dezsőre. A kötet az Erdélyi református egyháztörténeti füzetek harmincadik köteteként jelent meg.

A Protestáns Teológiai Intézetben rendezett ünnepség végén Buzogány Dezső is megszólalt. Elmondta, a mindenkori értelmiségi élet jellemzője a kitartó, napi rendszerességű munkához erőt adó erős jellem és komoly elköteleződés. Utalt a 60. születésnapján megjelent kötet címére is: Non videri, sed esse, vagyis: nem látszani, hanem lenni, hasznosan létezni. A professzor szerint figyelni kell arra, hogy az élet ne színjáték legyen, tartalmatlan önmutogatás, hanem a közösség oltárára helyezett áldozat.

Buzogány – utalva a Kató Béla püspök által is említett talentumokra – elmondta: szükséges felismerni, kit mivel bízott meg Isten, és milyen egyházi vagy tudományos munka nyújt örömöt számára. Ezzel a kétféle tudással nem teher, hanem éhezett és szomjazott szükséggé válik a napi munka. Mint mondta, ehhez persze támogató társra, családra, értő szakmai közösségre is szükség van. A professzor szerencsés embernek nevezte magát, mert ez megadatott számára és azt tehette, amit igazán szeret.