Pünkösdi Harangszó

 

A királyhágómelléki reformátusok lapjának ünnepi számában, egyebek mellett a szatmári kórházmisszióról, a Mezőtelkiben tartott ifjúsági találkozóról és a trianoni országcsonkításról is olvashatunk.

képAz ünnepi lapszám címoldalán Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele olvasható, Betölt az Úr lelke címmel, míg Bojtor István nyugalmazott lelkipásztor Krisztus ígéretének pünkösdi beteljesülését hangsúlyozza. „Szentlélek-Istenünk, tégy minket Egyházad élő hitű tagjaivá” – írja Balázsné Kiss Csilla, A Lélek csendje rovat szerzője. A lapszám további ünnepi anyagai között olvasható Szikszai György pünkösdi imádsága, Eszenyeiné Széles Mária Pünkösdi ajándék című írása, valamint Karl Rahner, Bódás János és Túrmezei Erzsébet egy-egy verse. 


A szatmári egyházmegye kórházmissziójáról számol be Rácz Ervin, a Református élet rovatban, míg az ifjúsági rovat a Mezőtelkiben tartott ifjúsági találkozót ismerteti. Az Öreg graduálról, a 375 éves liturgikus könyvről tartottak nemzetközi konferenciát a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A lap Hit és élet rovata egész oldalon számol be az eseményről.

A Harangszó júniusi első száma a trianoni országcsonkításról is megemlékezik, Duray Miklós írásával. Magyarnak lenni címen új sorozat indul a Mozaik oldalon, Boros J. Attila tollából. Egy Békéscsabán tartott presbiteri konferenciáról, az ott elhangzott előadásokról számol be a lap Presbiter oldalán Tóth János és Venter Miklós. A lap híroldalán, többek között az egyházkerületi főjegyző-választás ütemterve és a Székelyhídon rendezendő, kerületi szintű nőszövetségi konferencia beharangozója is olvasható.

A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.