Szóljanak a harangok! – felhívás

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívást tett közzé, melyben hagyományteremtő módon szólítja meg a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy június 4-én minél több helyszínen emlékezzenek meg imádsággal és harangozással a trianoni békediktátum évfordulójáról. A Generális Konvent tíz éve döntött úgy: javasolja a gyülekezeteknek, hogy ne csupán a Magyar Református Egység Napján, hanem a Nemzeti Összetartozás Napján is harangozzanak.

„A harangszó az imádságra hív, örömöt közvetít, győzelmet ünnepel, veszélyre figyelmeztet vagy halottat búcsúztat. Az élet jele, a megmaradás bizonyítéka számunkra. Ezért kértük, felekezettől függetlenül a Kárpát-medence magyar vallási közösségeit, hogy folytassuk a trianoni évfordulóhoz kapcsolódó hagyományunkat, és június 4-én, magyar idő szerint 16.30-kor, a békediktátum aláírásának időpontjában harangozzunk templomainkban, majd imádkozzunk a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért” áll a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) felhívásában.

A KÉSZ helyi szervezetei révén számos Kárpát-medencei gyülekezetben harangoznak majd szombaton, de a felhívás nyitott, egy jelentkezési formula kitöltésével bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez. Az anyaországiakon kívül határainkon túli egyházmegyék is jelezték részvételüket a közös imádkozásban és harangozásban. Ilyen például az Erdélyi Református Egyházkerület vagy a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, ahonnan 43 egyházközség csatlakozott eddig.

A délvidéki előkészületekről Szabó Károly, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke így nyilatkozott: „A KÉK minden évben megemlékezik Délvidéken a trianoni emléknapról. 28 helyi csoportunk plébániai közössége vállal aktív részvételt a KÉSZ-szel közös evangelizációban. Ezenkívül a Vajdaságban 50-nél is több magyar plébánia működik, így az ottani közösség tagjai is csatlakoznak. Külön öröm, hogy az ökumené jegyében protestáns testvéreink is jelezték részvételi szándékukat. Újvidék, Topolya, Szabadka és még sok más délvidéki város közössége imádkozik együtt a békéért.”

A kezdeményezés a református közösségek számára sem ismeretlen, hiszen a Generális Konvent már 2012-ben kérte a gyülekezeteket, harangozzanak június 4-én. A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete akkori tanácskozásának zárónyilatkozatában ez olvasható: „A Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent kéri a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak mind május 22-én, a Magyar Református Egység, mind június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.”