Temesváron tanácskozik a Generális Konvent

A 2009. május 22-én, Debrecenben létrejött Magyar Református Egyház közös képviseleti testülete, a Generális Konvent a jövő héten tartja éves ülését. A tanácskozás házigazdája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz, ami azt jelenti, hogy a testület másodszor tanácskozik a határon túl. Az esemény egyik legfontosabb napirendi pontja a felvidéki reformátusok csatlakozása lesz.

Jövő héten kedden és szerdán (június 21-22-én) tartja éves ülését a Generális Konvent Temesváron. A kétnapos tanácskozást, amelynek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a házigazdája, a Generális Konvent Elnökségének ülése vezeti fel.

A tanácskozás legfontosabb témái között szerepel a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) csatlakozása és a csatlakozási okmányok ünnepélyes aláírása. Mint ismert, a felvidéki reformátusok a májusi zsinatukon döntöttek a fenntartással való csatlakozásról. Erre a jogi megoldásra azért van szükség, mert az SZRKE két egyházmegyéjét szlovák egyháztagok alkotják.

kép

A Generális Konvent tagjai a tavalyi, révkomáromi ülésen

A Generális Konvent tagjai megemlékeznek az Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház 130 évvel ezelőtti megalakulásáról. Előadást tart Répás Zsuzsanna, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tagja, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Az ülésen elfogadják a Magyar Református Egyház 2011. évi költségvetését és beszámolót hallhatnak a magyar református diaszpóra közösségeinek életéről.

A Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott Alkotmánya szerint a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete a Generális Konvent. Feladata a közös Alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása.

A Generális Konvent tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye és egyházkerület tisztségben lévő elnöksége. A Generális Konvent ügyvivő testülete az elnökség, ennek tagjai a hivatalban lévő püspökök és főgondnokok. A Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozójának központi eseményére idén meghívást kapnak a diaszpórában élő református közösségek képviselői, valamint a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház újonnan választott elnöksége is.

További információk a Generális Konvent munkájáról a testület honlapján.

Református.hu