Tisztújító közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület

A lelkészi közösség közel negyede újította meg tagságát, vagy lettek új tagjai a szervezetnek. A tagság több, mint a felét így most fiatal lelkészek alkotják.

A hanvai Diakóniai Központban tartotta tisztújító közgyűlését április 27-én a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület. Az elmúlt pár hónapban az ügyvezető testület, Fazekas László püspök hathatós támogatásával folytatott szervezőmunkája eredményeként a lelkészi közösség közel negyede újította meg tagságát, vagy lettek új tagjai a szervezetnek. A tagság több, mint a felét így most fiatal lelkészek alkotják.

Fazekas László püspök nyitó áhítatát követően rövid beszámoló hangzott el az eddig elvégzett munkáról, majd testvéri beszélgetés keretében fogalmazódott meg az egyesület szolgálatának további irányvonala. Ez nagy részben meghatározza azokat az elvárásokat is, amelyeket az új vezetésnek teljesítenie kell.

A lelkészegyesületi közgyűlésen tisztújításra is kor került A vezetőség tagjait titkos szavazással választották meg a jelenlévők. A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnöke Csoma László, titkára Rákos Lóránt, a pénztárosa pedig Rácz Elemér lett. Az egyházmegyék részéről alelnököket is választottak a lelkészegyesületi tagok. Fazekas Ágnes a gömöri, Varga Zoltán az abaúj-tornai, Spisák István a zempléni és Kraus Viktor az ungi egyházmegyét képviseli – tájékoztatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház honlapját Csoma László deregnyői lelkipásztor, a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnöke.

reformata.sk