Több mint hatszáz résztvevője volt a Zempléni Egyházmegyei Napnak

A hétvégén rendezték meg első alkalommal Kisgéresen a Zempléni Egyházmegyei Napot. A rendezvényen az egyházmegye szinte mind a harminchat gyülekezete képviseltette magát. A legtöbben a gulyásfőzőversenybe és a futballmérkőzésbe neveztek be, de az egyházmegyében működő kórusoknak is tapsolhatott a közönség, valamint a Firesz, a Szela és a Debrecen-Nagytemplomi ÉDEN zenekarának is. A rendezvényen tiszteletét tette Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Géresi Róbert püspökhelyettes és a Zsinati Tanács több tagja is.

A Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozója egyik eseményeként számon tartott rendezvény már reggel nyolc órakor kezdetét vette gulyásfőző versennyel, melybe huszonnégy csapat kapcsolódott be. Míg a kultúrház környékén főttek a bográcsokban a különféle ízesítéssel készült gulyások, addig a gyülekezetek férfi tagjai futballban mérettették meg magukat a közeli sportpályán. Az ünnepélyes megnyitóra fél tizenegykor került sor. Először Fazekas László püspök igei üzenettel köszöntötte az egyházmegye különböző gyülekezetéből jött több mint hatszáz résztvevőt. Molnár Elemér esperes az egyházmegyei nappal kapcsolatban a fiatal lelkipásztorok kezdeményezését emelte ki. Bennük fogalmazódott meg ugyanis egy olyan rendezvény megszervezésének a gondolata, amelyben a gyülekezetekben folyó munkák bemutatására és az egymás megismerése helyeződne a hangsúly. Megemlítette azt is, hogy célként szerepelt az evangéliumnak az utcán, a templomon kívüli más helyszínen való hirdetése is. Hozzátette, az sem mellékes, hogy a rendezvényt felvették a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozójának az eseményei közé. Furik Csaba kisgéresi polgármester, aki ugyanakkor a helyi gyülekezet gondnoka is, rövid beszédében örömét fejezte ki amiatt, hogy az egyházmegye őket választotta ennek az eseménynek a helyszínéül hozzátéve, jó elsőnek lenni egy ilyen kezdeményezésben.

A megnyitó után a gyerekek íjászkodhattak Mudi Róbert berzétei lelkipásztor segédletével, de lovas kocsikázhattak és kézműveskedhettek is. A kisebbek, de a felnőttek is nagy érdeklődéssel hallgatták meg a cserépfalui Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió "A szeretetre vágyó süni" című bábelőadását.

A délután folyamán az egyházmegyei nap résztvevői két programpont közül is választhattak: a nagyszínpadon a gyülekezeti kórusok léptek fel, a kultúrotthon könyvtárában pedig előadások hangzottak el. Öt gyülekezet kórusa – Kistárkány, Kisgéres, Örös, Ladmóc, Nagykövesd – evangéliumi üzenetű énekekkel mutatkozott be a nagyszínpadon. A közönség tapsolhatott a ladmóciak komolyzenei előadásának, de a kistárkányiak bábcsoportjának is. A református egyház életével kapcsolatban három előadás hangzott el. Az elsőt Furik Csaba polgármester tartotta Gyülekezeteink a XX. században címmel, majd Géresi Róbert püspökhelyettes a református egyház jövőjét vázolta a hallgatóságnak, Szabó Annamária igazgató pedig a Diakóniai Központ tevékenységét mutatta be.

A Firesz zenekarának a szolgálata után került sor az eredményhirdetésekre. A legjobb gulyást a szentmáriai gyülekezet csapata készítette, őket a királyhelmeciek és a kistárkányiak követték. A futballban a kisgéresiek remekeltek a legjobban, a második helyen az ágcsernyőiek, a harmadikon pedig a nagygéresiek szerepeltek. Kiértékelésre került a Legkedvesebb bibliai történetem és Gyülekezetem, egyházmegyém címere címmel meghirdetett rajzverseny is, amelyre nyolcvan pályamunka érkezett. A gyerekek alkotásait Czibák Mária és Majoros Zoltán rajztanárok értékelték tematika (gondolatiság), kompozíció és színvilág alapján. A legjobb munkákat az egyházmegyei nap résztvevői is megtekinthették. Az alsó tagozatosok közül jutalomban részesült Páll Dávid nagygéresi és Blanár Panna kisgéresi, Majoros Nikoletta nagygéresi, Juhász Diana szentmáriai és Mórincz Bence kisgéresi tanulók. A zsűri a felső tagozatosok legkedvesebb bibliai történetei közül Ondo-Grecula Simona nagytoronyai kilencedikes munkáját tartotta a legjobbnak. A gyülekezete, illetve egyházmegyéjének a címerét Várady Evelin terve alapján Furik Stella és Tarr Hanna kistárkányi rajzolta le a legjobban. Kiss Tamás és Zádori Máté tiszacsernyői kilencedikesek munkája is elnyerte az értékelő bizottság tettszését.

Az egyházmegyei nap az esti órákban a pácini Szela keresztyén zenekar szolgálatával és Fejér Zoltánnak, a sárospataki református gimnázium lelkészének, vallástanárának az evangelizációjával folytatódott.

A Zempléni Egyházmegyei Nap Géresi Róbert püspökhelyettes értékelő gondolataival és a Debrecen-Nagytemplomi ÉDEN zenekar másfél órás koncertjével zárult.

Az egyházmegyei napon nemcsak a magyar, hanem a kétnyelvű gyülekezetek is képviseltették magukat. Demes Tibor a hardicsai gyülekezet lelkipásztora egy huszonkét fős csoporttal érkezett a rendezvényre, köztük voltak olyanok is, akik nem beszélnek magyarul. A lelkipásztor elmondta, hogy ők egy közösségként tudnak jelen lenni ezen a szép egyházmegyei napon. „Az, hogy ki szlovák vagy magyar, nem érezni, hiszen krisztusi közösség vagyunk. Itt mindenki megtalálhatja a helyét: a gulyásfőzésnél, a focizásnál, az egymással való beszélgetéskor. Aki nem tud magyarul, az átvált szlovákra, de ez nem jelent semmiféle belső korlátot, mert itt valóban egy közösséggé tudunk formálódni. Nem mindegy számunkra az sem, hogy másutt is vannak reformátusok. Szeretnénk elérni, hogy ne csak otthon, a falunkban éljük meg reformátusságunkat, ezért is jöttünk el, de szeretnénk elérni, hogy a református közösség az egész világon, de főleg a Kárpát-medencében összetartson“.

Huszonöt lelkipásztor végez szolgálatot a zempléni egyházmegye 21 anya-, 17 leányegyházközség és 8 szórvány gyülekezetében. Az elmúlt évi nyilvántartás szerint a Molnár Elemér esperes által irányított egyházmegyének 8 894 egyháztagja van, ebből 5997 választójoggal rendelkezik.

Reformata.sk