Új főjegyző az Erdélyi Egyházkerületben

Július elején éves közgyűlést tartott az Erdélyi Református Egyházkerület, ahol Kolumbán Vilmost, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorát választották meg a kerület lelkészi főjegyzőjének, miután elődje, Kántor Csaba nyugdíjba vonult. A püspökhelyettes úgy véli, egyháztörténészi tapasztalatai is segíthetik majd a munkáját. Bár a rektori székről igen, a katedráról nem kellett lemondania.

Már több mint egy hónapja, hogy megválasztották az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesének. Hogyan telt ez az egy hónap?

Bár július elején választottak meg, a procedurális eljárások miatt lényegében augusztus elsejétől vagyok hivatalosan is főjegyző. Ettől függetlenül július második felében már volt több, főként protokolláris program, amelyen főjegyzőként voltam jelen, mint például a tusnádfürdői imaházszentelés. Augusztus elején viszont már hivatalosan is főjegyzőként kellett megjelennem Bukarestben egy tanügyminisztériumi megbeszélésen, ahova összehívták a felekezetek képviselőit: új tanügyi törvénytervezetet készít a minisztérium, a tanügyminiszter pedig meg akarta hallgatni az egyházak képviselőinek véleményét is a felekezeti oktatást érintő kérdésekről.

kolumban_vilmos_erdelyi_egyhazkerulet_fojegyzo_foto_kissgabor

Kolumbán Vilmos

Fotó: Kiss Gábor

Van-e olyan területe az új munkakörének, amely különösen fontos az ön számára?

Hagyományosan a főjegyzői munkakörhöz tartozik az Erdélyi Református Egyházkerület diakóniai munkájának összehangolása, illetve a kuratórium elnöklése. Ez a munkaterület évek óta jól működik, Kató Béla főjegyzősége alatt teljesedett ki igazán. Több szempontból is kiemelt terület ez, mert egyrészt egyre több a rászoruló, akin segíteni kell, másrészt mert úgy néz ki, még több feladat jut majd az egyházaknak ebben a szolgálatban. A román állam felismerte, hogy a diakóniai feladatok egy részét az egyházak sokkal jobban tudják ellátni, mint az állam. Úgy tűnik, hogy ezek némelyikét átadja az egyházaknak települési szinten is, a feladatok ellátásához pedig talán forrásokat is biztosít. Hagyományosan szintén a főjegyző feladata az egyházi nyugdíjintézet elnöklése. Elődömtől, Kántor Csabától jól működő szervezetet vehetek át, amely éppen több nagy befektetést készít elő, például parkolóházat épít. A harmadik, hagyományosan főjegyzői feladat a református tanügy, az oktatás, ahol remélem, hogy a középiskolai tanári és a teológiai, felsőoktatási tapasztalatom sokat fog segíteni abban, hogy tudjunk alkalmazkodni elsősorban a román törvényekhez, és meg tudjuk védeni, meg tudjuk őrizni az egyházi oktatás sajátosságait, értékeit.

KOLUMBÁN VILMOS JÓZSEF 1974-ben született az erdélyi Baróton, a kolozsvári teológiát 1998-ban végezte el, 2000-től az intézet tanára. 2005-ben szerzett doktori címet a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, 2018-tól a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet igazgatótanácsának tagja, 2020-tól az intézet rektora. Házas, egy egyetemista fiú és két iskolás lány édesapja.

Hogyan segíthetik egyháztörténészi tapasztalatai lelkészi főjegyzői teendői ellátásában?

A kutatási területem a történelmi tanügyre, iskolatörténetre, liturgiatörténetre és forrásfeltárásra is kiterjedt. Azok a jelenségek, amelyek ezelőtt két-háromszáz évvel ezelőtt előfordultak, nem sokat változtak mára. Végigolvasva sok száz gyülekezet egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvét úgy gondolom, vannak olyan, a jegyzőkönyvekből kiderülő történelmi tapasztalatok, amelyek mindenképpen segítenek abban, hogy másképp lássam a dolgokat és másképpen értelmezzem a jelen eseményeit.

Új tisztsége nem teszi lehetővé korábbi, teológiai rektori feladatai ellátását. Nehéz szívvel válik meg a rektori széktől?

Igen. A napi feladatok megoldása mellett számtalan olyan ügy is volt, amely csak a jövőben hozza meg a gyümölcsét, mint például az alapjaitól újragondolt és újraírt tanterv, vagy a doktori iskola újraindítása.

A katedráról is le kellett mondania?

Szerencsére nem. Nagyon szeretem a tanítást, a kutatást is. Az elmúlt 22 év alatt sosem éreztem nyűgnek vagy tehernek a tanítást, egy új téma kutatásához pedig szinte gyermeki kíváncsisággal fogtam hozzá. Inkább csak szervezési kérdés, hol találok annyi időt, hogy egyszerre jusson a főjegyzői feladatkörök ellátására és a felsőoktatási és kutatási kérdések megoldására is.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!