Új püspök és főgondnok Felvidéken

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes választási bizottsága december 9-én tartott ülésén számolta össze az általános tisztújítás szavazatait. Az egyház új püspökévé Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották, az új főgondnok Porubán Ferenc lesz.

Magyar lelkészi főjegyző Rákos Loránt, a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség lelkipásztora, világi főjegyző pedig Kiss Pál mérnök-közgazdász lett.

SZRKE elnökség

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának új elnöksége 2021. január 1-től

Géresi Róbert, Porubán Ferenc (felső sor), Rákos Loránt, Kiss Pál (alsó sor)

Fotó: reformata.sk

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház sajátosságaiból fakadóan az egyházban külön szlovák püspök- és főgondnokhelyettest is választanak. A szlovák lelkészi főjegyző újabb ciklusra Ján Semjan hernádcsányi lelkipásztor lett, szlovák világi főjegyzőnek Gurbaľ Pavolt választották.

Az új püspök és főgondnok mindketten tizenkét éve szolgálnak az egyház elnökségében, a jelenlegi lelkészi és világi vezető helyetteseként, és Fazekas László püspököt két hatéves ciklus, Fekete Vince főgondnokot pedig tizenöt év szolgálat után váltják tisztségében.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata két éve fogadott el új választási törvényt, ami alapján idén tartották meg első alkalommal az egyházi tisztújításokat. A törvény újdonsága volt, hogy ugyanabban az évben tartják egyházközségi, valamint egyházmegyei és országos szinten a választásokat, és ugyan az egyházközségi tisztújítás már korábban lezárult, az új egyházmegyei és országos tisztségviselőket még a korábbi presbitériumok választották meg.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők 2021. január 1-jétől lépnek hivatalba, a Zsinat alakuló ülését – ahol az új országos egyházi tisztségviselők leteszik hivatali esküjüket – február 28-ig kell megtartani.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános tisztújításának eredményei

A tisztújítás további eredményeiről (egyházmegyei tisztségviselők) az egyház honlapja ad tájékoztatást