A Csányoszró-Magyarmecskei Református Gondozó Egyházközség lelkipásztort keres

A Baranyai Református Egyházmegye elnöksége a MRE 2022. évi IV. Törvény 14. § alapján – a vonatkozó presbitériumi határozatnak megfelelően – pályázatot hirdet a Csányoszró-Magyarmecskei Református Gondozó Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltésére.

A pályázatot a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának címére (7630 Pécs, Engel János József u. 11.) tértivevényes küldeményként kell benyújtani 2023. május 5-ig.

  • A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a 2022. IV. törvény 9 § (5) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a MRE 2013. évi I. törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.
  • A kinevezett lelkipásztort megilleti a gondozó lelkészi készpénzjavadalom, hitoktatói óradíj, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá lelkészlakás, s annak teljes rezsiköltsége.

Bővebb információ kérhető a következő telefonszámon: +36 30 746 1200