Igazgatót keres a Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda

A fenntartó Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda igazgatói feladatkörének ellátására. A pályázat benyújtásának határideje 2024. május 31.

A vezetői megbízás időtartama: 2024. szeptember elsejétől 2029. augusztus 31-ig.

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Felhő utca 8.

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására a 2023. évi LII. törvény és annak a végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció;
 • felsőfokú végzettség, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
 • legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • vezetői program;
 • motivációs levél;
 • a szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata;
 • a szakmai gyakorlat igazolása;
 • lelkipásztori ajánlás;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, azt a fenntartó zárt ülésen tárgyalhatja;
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan, foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus-munkakörben történő munkaviszony létesítését megakadályozza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31. (péntek) 16.00

A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában kell benyújtani a refsvabhegy@gmail.com e-mail-címre, illetve a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség (Berta Zsolt lelkipásztor, 1125 Budapest, Felhő utca 10.) fenntartói képviselői címre. Az e-mail tárgyában és a borítékon kérik feltüntetni: „Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda igazgatói pályázat”.

Egyéb tudnivalók:

 • a fenntartó a pályázati eljárás során hiánypótlási felhívást fogalmazhat meg, hiánypótlást fogadhat be;
 • a fenntartó a pályázati eljárás idején – előre egyeztetett időpontban – lehetőséget biztosít az óvoda megtekintésére;
 • a fenntartó a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást kezdeményezhet.