Lelkészi állás a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyében

Megüresedő lelkészi állás betöltésére hirdet pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye és a Gara-Vaskút-Csátaljai Református Missziói Egyházközség presbitériuma.

A pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatal címére (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 19.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 56. § (7) bekezdése előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.

A megválasztott lelkipásztort megilleti a Gara-Vaskút-Csátaljai Református Missziói Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi 60 000 forint, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a parókia teljes rezsiköltsége. Az illetményhez tartozik a hitoktatási óradíj, továbbá a lelkipásztorok jövedelemkiegészítő támogatása (jelenleg 450 000 forintra felkerekített összeg).

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatalától (e-mail: bacs-kiskunsagi.em@reformatus.hu, telefon: 06-30-310-9008) kérhető.