Női spirituálist keres a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara

A Dunamelléki Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán egy fő főállású, teljes munkaidős intézményi lelkipásztori (női spirituális) állás betöltésére 2024. augusztus 1-jei határidővel.

Jogviszony: lelkipásztori szolgálati viszony.

Jogállás: intézményben szolgáló, teljes jogú, önálló jogállású lelkipásztor.

Szakmai irányítás és felügyelet: a fenntartó elnökségének lelkipásztori tagja által.

Foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős.

Szolgálati jogviszony létrejötte: a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke által, határozatlan idejű intézményi lelkészi kinevezéssel, 2024. augusztus 1-jei hatállyal.

Próbaidő: 2024. augusztus 1-jétől 2025. augusztus 1-jéig terjedő egy év.

A szolgálatvégzés helye: Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara (1092 Budapest, Ráday utca 28.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a hittudományi karon a teológushallgatók lelki programjainak szervezése;
 • jelenlét a hittudományi kar képzési (elsősorban lelki) folyamatában;
 • személyes lelkigondozás;
 • a teológusévek alatt történő szolgálatok segítése;
 • a Ráday Felsőoktatási Diákotthon szmsz-ében meghatározott spirituálisi feladatok betöltése (lelki kiskörök mentorálása, szobalátogatás, szervezési feladatok stb.);
 • érzékenység és készség a női hallgatók lelki, hivatásbeli és tanulmányi kísérésében.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerinti illetmény; lakhatás biztosítása teljes körű rezsiköltséggel a Ráday Házban; utazási támogatás a hatályos jogszabályok szerint.

Pályázati feltételek:

 • lelkészi képesítéssel rendelkező felszentelt női lelkipásztor;
 • büntetlen előélet;
 • minimum öt év gyülekezeti szolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó okiratok:

 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 15. (legkésőbb 24.00 órai beérkezéssel)

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala címére (1092 Budapest, Ráday utca 28.) vagy elektronikus úton a ph@raday28.hu e-mail-címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 15.

A pályázat benyújtása előtt további tájékoztatást a +36-30-335-4259 telefonszámon Bölcsföldi András spirituálisnál, illetve a bolcsfoldi.andras@gmail.com elektronikus címen lehet kérni.