Rektori megbízatásra írt ki pályázatot a Sárospataki Református Teológiai Akadémia

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fenntartói Testülete nyilvános pályázatot hirdet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektori megbízatásának ellátására. A megbízás 2023. október 1-jétől 2028. június 30-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy nyomtatott példányban postai úton, vagy személyesen és elektronikus úton kell benyújtani.

A postai és személyes benyújtás helye: Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fenntartói Testülete, 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektori megbízatására

Az elektronikus benyújtás e-mail-címe: phivatal@tirek.hu.

További részletek a mellékelt dokumentumban.