Pályázat református egyházi iskolákban szervezett csendesnapok támogatására

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala pályázatot írt ki református egyházi iskolákban szervezett csendesnapok támogatására.

A támogatás célja: a Magyarországi Református Egyházon belül működő egyházi iskolák csendesnapjának vagy lelkinapjának szervezési és lebonyolítási feladatainak támogatása.

A támogatható tevékenység: egynapos diákcsendesnap vagy -lelkinap szervezése, lebonyolítása.

Korosztály: 1–12. évfolyam

Az igényelhető támogatás összege: maximum 300 000 forint

A támogatás utófinanszírozott.

A támogatás jellege: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámolóköteles. A támogatás elnyeréséhez önrész szükséges. A pályázathoz minimum 50 százalék saját forrás biztosítása kötelező. (Amennyiben pl. a csendesnap teljes költsége 600 000 forint, abban az esetben is a támogatás összege maximum 300 000 forint lehet, a fennmaradó 300 000 forintot önerőből szükséges biztosítani.)

A támogatási kérelem benyújtható:

 • meghívott előadók előadói díjának fedezésére;
 • meghívott előadók útiköltségének fedezésére;
 • eszközök vásárlására, amelyek szorosan kapcsolódnak a program megvalósításához (pl. kézműveseszközök, sporteszközök, társasjáték, szabadtéri játékok, papír-írószer eszközök stb.). 

A támogatási kérelem nem felhasználható: olyan eszközök vásárlására, amelyek nem szorosan a megpályázott program lebonyolítását vagy működését segítik (pl. elektronikai eszközök beszerzésére: laptop, tévé, mobiltelefon, projektor stb.).

A pályázat megvalósításának időtartama: 2024. április 1–2024. december 31.

A pályázat beadásának módja és határideje: a pályázatot kizárólag a csatolt űrlap kitöltésével lehet beküldeni a szakmai terv csatolásával.

A beküldés határideje: 2024. április 30.

A szakmai tervnek tartalmaznia kell:

Programterv: ebben kérjük feltüntetni, hogy a csendesnapnak mi a menete, a csendesnapra milyen programmal készülnek a résztvevőknek, illetve ezek a programok hogyan valósítják meg a kitűzött célokat lelkiségi és iskolamissziós szempontokból. (Alábbi szempontok segítségképpen: a program általános leírása, programterv, a program részletes leírása)

Költségterv: ebben kérjük megjelölni, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt összeget milyen tételekre szeretnék fordítani. Ehhez készítettünk egy segédletet, amelyet ezen a linken lehet letölteni: Költségterv minta

Nyilatkozat: a pályázó intézmény nyilatkozata, hogy a kapott támogatást a csendesnap finanszírozására fordítják. Csatolva megtalálható a kiírás végén.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala ifjúsági osztályának vezetője és az iskolamissziós referens dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. Az osztályvezető értékeli a pályázatban szereplő tevékenység jelentőségét, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és megvizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel. 

A pályázók értesítése: az osztályvezető és iskolamissziós referens döntéséről minden pályázó írásban (e-mailben) kap értesítést. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az ifjúsági osztály e-mailben értesíti a további teendőkről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a nyertes pályázó által megrendezett eseményről készített és beküldött szakmai és pénzügyi elszámolását követő 30 napon belül kerül sor.

Egyéb szabályok:

 1. Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.
 2. Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 3. Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.
 4. Ugyanarra a támogatási célra elutasított vagy nyertes pályázat esetén újra pályázni nincs lehetőség.
 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegének felhasználásáról az eseményt követő 20 munkanapon belül vagy legkésőbb 2025. január 31-ig tételes és hiteles pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott összesítőt, valamint fotódokumentációt és szöveges beszámolót készít, és ezeket a hitelesített bizonylatokkal együtt elküldi az ifjúsági osztálynak.
 6. Támogatott vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott elszámolásban szereplő tételeket más pályázatnál, (a központi költségvetésből, vagy más forrásból pályázati úton kapott további támogatásokból) teljesített kiadásokat az elszámolásban nem számolja el.
 7. Támogatott vállalja, hogy a program megvalósítása után 20 munkanapon belül vagy legkésőbb 2025. január 31-ig elkészíti a szakmai beszámolót, amelyben kitér a program részletes bemutatására, és engedélyezi, hogy az abban foglaltakat mások számára is elérhetővé tegye az ifjúsági osztály mint hasznos szakmai anyagot.
 8. A szakmai és pénzügyi beszámoló készítésével a támogatott alátámasztja, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott cél, tevékenység, költségvetés/költségterv szerint.

Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/UG6YdTu3QQ1rAded8

Nyilatkozat letöltése: NYILATKOZAT

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

Szabó Elődné iskolamissziós referens

Telefonszám: +36-30-324-5224

E-mail: szaboelodne.melinda@reformatus.hu