Önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés – fogyatékosságügyi tématerület szakmai produktumok közzététele

Az Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása EFOP-1.9.8-17 kódszámú pályázati felhívás 3.1.1. pont 2. tevékenységcsoport a) pontja keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység „az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása”.

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése című EFOP 1.9.8-17-2017-00002. számú projekt keretében a pályázati felhívás szerinti 2. tevékenységcsoporthoz kapcsolódó önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés keretében megvalósul a fogyatékossággal élők ellátásának fejlesztése. A fogyatékosságügyi tématerület vonatkozásában lezárult a jó gyakorlatok és tapasztalatok gyűjtésének fázisa: sor került nemzetközi, hazai tapasztalatok gyűjtésére, hazai tanulmányútra és egy szakmai napra.

A tapasztalatcserét, tanulmányutat, jó gyakorlatok összegyűjtését követően a pályázat megvalósításában közreműködő szakértők egyéni összefoglaló dokumentumban, zárótanulmányban és záróprezentációban rögzítik a tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, mely a fenntartó honlapján közzétételre kerül.