Pályázati lehetőség végzős óvodapedagógus hallgatóknak

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj-, és Mentorprogram (RÓTÖM) a Magyarországi Református Egyháznál

Az ösztöndíj célja: A magyarországi református óvodákban az utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező óvodapedagógussal.

Az ösztöndíj mértéke: 10 hónapig, nettó 50.000 Ft/hó/fő

Az igénylés benyújtása: 2023. szeptember 25-ig elektronikusan, ide: osztondij@reformatus.hu

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • a felsőoktatási intézmény által kiállított szkennelt igazolás aktív hallgatói jogviszonyról
 • az előző félév súlyozott, 3,5 feletti tanulmányi átlagáról szóló igazolás
 • Motivációs levél indoklással, hogy a hallgató a 240 órás gyakorlatot és a gyakornoki időt miért/melyik református intézmény(ek)ben tervezi (részben/egészben a közzétett lista alapján)
 • Óvodavezetői szándéknyilatkozat/lelkipásztori ajánlás a választott intézménytől
 • Elbírálás: 2023. október 9. Nyertesek listája: www.orszagosovodaprogram.hu.

Ösztöndíjban részesülhet a hallgató, aki:

 • óvodapedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény nappali, levelező vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű végzős hallgató;
 • a megkezdett tanévben tanulmányait befejezi;
 • vállalja, hogy óvodapedagógus szakon diplomát szerez, és az oklevél megszerzését követően 3 hónapon belül óvodapedagógusi teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. Munkaviszonyát 18 hónap időtartamban fenntartja;
 • vállalja, hogy együttműködik a 240 órás gyakorlata során a református óvodai tutorával, gyakornoksága alatt az intézményi mentorával;
 • a csatolandó dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül beküldi (egy hiánypótlási lehetőség van).
 • Református óvodában jelenleg munkaviszonnyal rendelkező hallgatók is pályázhatnak!

További információk és pályázati adatlap: http://www.orszagosovodaprogram.hu