Tankonyha-tanmosoda avatás Dunaalmáson

A tankonyha és tanmosoda ünnepélyes átadására 2019. május 23-án került sor. A rendezvény egyik legemlékezetesebb (és legvidámabb) pillanata volt, amikor az intézmény lakói énekes műsorral köszönték meg a fejlesztést, majd a mosoda és a konyha átadására készülve táncos koreográfiát mutattak be a Bergendy együttes: Hadd főzzek ma magamnak című dalára. Mostantól ez az álmuk is valóra vált, így készülhetnek a finom ételek, sütemények az akadálymentes tankonyhában, melynek csodájára jártak a környékbeli intézmények vezetői is.kép

A hálaadó ünnepségen Márkus Dániel intézményi lelkipásztor Lukács evangéliumából a „Jöjjetek, mert minden kész van” igevers alapján hirdette az Igét, kiemelve azt, hogy ha a mindenség Ura valamire azt mondja, hogy az készen van, akkor az tökéletes. Akár csak a tankonyha és tanmosoda, ami készen van és tökéletes. Alkalmas arra, hogy az itt élőket szolgálja. Martonné Lívia intézményvezető köszöntőjében kifejtette, hogy a tankonyha és a tanmosoda hazai és külföldi jó gyakorlatokból építkezve készült el úgy, hogy a komplex foglalkoztatási program révén a lakók aktivizálását segítik az otthoni háztartással egyenértékű környezet megteremtésével, így az önálló életre való felkészülés támogatásával.kép

 

A tankonyha és tanmosoda helyiségét Máté László a Tatai Református Egyházmegye esperese és Beszterczey András az MRE Szeretetszolgálati Iroda irodavezetője avatta fel. Igei köszöntőjében Máté László megjegyezte, hogy ez a fejlesztési gondolat megegyezik a János evangéliumának 10. fejezetének 10. versében leírt mondatrész krisztusi indulatával: azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Beszterczey András irodavezető pedig a külön helyiségek kapcsán megjegyezte, hogy a beruházás nem az intézmény dolgozóinak az életét könnyíti meg, hiszen nem a mosónőknek vagy konyhásoknak lesz kevesebb a feladatuk, hanem a lakók fejlesztését szolgálja. Ahogy mindannyiónknak szükségünk van személyes térre és önállóságra - így az ellátottaknak is-, ezért a későbbi intézménykiváltásra, támogatott lakhatásra felkészítő lépés a konyha és a mosoda használatára való képessé tevés.kép

 

Az EFOP 1.9.8-17-2017-00002. számú projekt egyik tevékenységcsoportja az önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés, mely a szociálpolitikai törekvésekkel azonos cél mentén valósul meg azzal, hogy a fogyatékossággal élő személyek a társadalom egyenrangú, egyenértékű tagjaként, a lehető legnagyobb önállósággal élhessék az életüket. A szolgáltatásokat igénybe vevők önállósága ezen szolgáltatásfejlesztéssel erősödik, az igénybe vevők és a szolgáltatást végzők is új ismereteket szereznek.

 

A fogyatékossággal élők ellátásának fejlesztése esetében a Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona a referencia intézmény szerepet tölt be.

A tankonyha és a tanmosoda beruházás, ezen belül építési-kivitelezési munkák, bútorbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, 13.422.999,- Ft támogatásból valósult meg mintegy három hónap alatt.

Az 1986 óta működő intézmény fogyatékos személyek otthona szolgáltatást 118 férőhelyen, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatást 12 férőhelyen biztosít.

A referencia intézmény - ismerve korábbi magas színvonalú szakmai tevékenységét - alkalmas arra, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztések a legoptimálisabb módon kerüljenek bevezetésre és később mintaként szolgáljanak más intézmények számára, ezzel az adaptált jó gyakorlat a teljes református intézményhálózatban hozzáadott értéket fog jelenteni.

 

 

 

 

Mellékletek: meghívó, fotótár