Fotótár

Csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan / Lomb- s virággal gazdag tájirúl; / Zengjétek meg a jövőt, ha majdan / E kopár föld ujra felvirúl. (Tompa Mihály: A madár, fiaihoz)
Fotó: Kapás Csilla

A költészet napjára

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek – / Versben, s mindennapi beszédben / Csak a szükségeset beszéljem. / De akkor szómban súly legyen s erő / S mégis egyre inkább símogatás: / Ezer kardos szónál többet tevő. (Reményik Sándor: Ne ítélj)
Fotó: Kapás Csilla

Áldott húsvétot kívánunk!

„Nincsen itt, mert feltámadt... előttetek megy...” (Mt 28,6-7) Isten áldását kívánjuk és kérjük a feltámadás ünnepén!
Fotó: Bazánth Ivola

Egy óra a Földünkért

A nyíregyháza-városi református templom 2021. március 27-én. A Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján azt kéri, hogy egy órára kapcsoljuk le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket, így irányítsuk a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra.
Fotó: Balázs Attila / MTI

Égből építs nekünk házat

Felelj, uram, felhőiddel, / vértezz fel a kellő hittel, (...) tanuljunk világot látni, / indulatainkkal bánni, (...) éljük át a mások részét, / legyen bennünk újra részvét, / legyen bennünk hit, alázat. (Szabó T. Anna: Az ég zsoltára)
Fotó: Nagy Károly Zsolt

Március 15.

Kalotaszegi népviseletbe öltözött résztvevő kokárdája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulóján tartott megemlékezésen az erdélyi Türe református temploma előtt
Fotó: Kiss Gábor

Kősziklám, váram, szabadítóm

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3,17) Díszítés a sukorói református templomban, ahol az 1848-as pákozdi csata előtti haditanácsot tartották.
Fotó: Bazánth Ivola

Kollégium épül

Készül a két éve leégett Ráday utcai református kollégium új épületének alapozása.
Fotó: Füle Tamás

Feltáruló emlék

Szövérdi Gáspár János címere a gyulakutai református templom kazettás mennyezetén. Bethlen Gábor konstantinápolyi követének és családjának az 1600-as évek elején épített kriptáját találták meg a székelyföldi templom szentélyében végzett ásatások során.
Fotó: Kiss Gábor

Biztos alapra építsünk!

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Mt 7,24-25) Vanuatu szigetén a trópusi időjárás miatt mindennapos tapasztalat ez a példázat. Az ottani keresztyének vezetésével imádkozunk március 5-én világszerte.
Fotó: Juliette Pita

1 2 3 ... 75 76 77 >