A fájdalom áldásai

Vannak életek, amelyek tündérmesének indulnak. Minden megadatik, amit csak egy fiatal kívánhat magának: piacképes egyetemi végzettség, jól fizető és izgalmas munkahely, igaz szerelem, szép esküvő. A tökéletesség viszont megtörik, amikor kiderül: az ifjú párnak nem lehet gyermeke.  Az egész életet megváltoztató tény korántsem ritkaság: Magyarország népessége 10-15%-ának akaratlanul nem születik gyermekük, és a legtöbben vállalják az orvosi segítségnyújtást. De foglalkozik-e valaki az ilyen párok lelkigondozásával? Erre a kérdésre szeretne rámutatni Lakatos Enikő, a Lélekkvarc írója, aki azt mondja: az embernek meg kell tanulnia visszatérnie a teremtettség áldott állapotába, hogy Isten alkotótársává tudjon lenni a földi létben.


Lakatos Enikő története nem mindennapi. Debreceni bölcsészeti és teológiai tanulmányok után jött a házasság és a közös szolgálat a makádi református gyülekezetben, majd szembesülnie kellett azzal, hogy Isten terve mást mutatott: férje még Makádra kerülésük évében meghalt. Az Isten szolgálatában töltött évek Enikőt egyre inkább az emberek szolgálata felé vonzották, így kezdte megfogalmazni saját lelkigondozói hangját, aminek a Lélekkvarc honlap lett az eredménye.
„Át tudom érezni, hogy mit jelent keresni az Isten tervét a nehézségekben. A Lélekkvarccal abban szeretnék segíteni, hogyan lehet megismerni Isten ránk vonatkozó akaratát. Meggyőződésem, hogy az is áldássá tud válni, amivel korábban egyáltalán nem számolunk életünkben. Ha valaki nincs Isten közelében, mert messziről érkezik, és nem is beszéltek neki Istenről, őt tanítani kell a kegyelem útjának elfogadására.”

Lélek(kv)arc

 

A kvarc egy kemény ásvány, a lélek pedig egy érzékeny, finom és sérülékeny dolog – magyarázza Enikő honlapjának címét. Az oldalon található, nagy mélységeket bejáró emberek történetei karcos, sebzett életeket mutatnak be, amelyek végül mind eljutnak az áldott orvosig, Jézus Krisztusig. A makádi lelkipásztornak is ez a célja, hogy a kéthetente frissülő tartalmú lappal minél többeknek segítsen el- vagy visszatalálni Istenhez, az élet forrásához. Ezért is fejeződik be minden történet egy imádsággal, hogy mintát adjon azoknak, akik valamiért nem tudják Istent megszólítani.

Meddők missziója

„Tudományosan alátámasztott tény, hogy azok a párok, akiknek nincs megerősítő közegük, erős szégyenben élnek sikertelen próbálkozásaik miatt. Én úgy hiszem, hogy a valódi elfogadó közösség a gyülekezet, mert ott mondjuk el Istennek egymásért az imádságainkat. Akinek nincs meg ez az élménye a megtartó közösségről, az kétségbe esik. A meddők abszolút kirekesztetté válnak minden közegben, és az intimitásuk is sérül, hiszen szexuális szokásaik apró részleteit is meg kell osztaniuk orvosukkal, így a pár intim együttléte valóban reprodukcióvá lesz. Teljesen összetörnek – különösen a nők. Ez egy missziós populáció, fiatal felnőttek reprodukciós korban, és megítélésem szerint magukra vannak hagyva a problémájukkal. Amerikában már egyes kórházakban szakemberek segítenek pároknak egyéni, és csoportterápián a stressz kezelésének feldolgozásában, ami segíthet a termékenység eredményességében. Erre a helyzetre kellene reagálnia az egyháznak is, hiszen a mai reprodukciós korban lévők alkotják a jövő társadalmát, és nem utolsó sorban a jövő egyházát. Ezeket a párokat is el kellene vezetni az Isten országához” – véli Enikő. „Miért foglalkozzunk éppen a meddőkkel? Szerintem akkor fogékony igazán az ember Isten Igéjére, amikor nagy bajban van, amikor perifériára szorítottnak érzi magát, és keresi a kapaszkodóját. Ahol a tudomány széttárja a kezét, ott kell az egyháznak határozottan Istenre mutatnia.”

Hárman a házasságban


A honlap a hívő meddőnek is segítséget jelenthet. „A Lélekkvarc annak íródott, aki lelki felfrissülésre és megerősödésre vágyik. Tudatos szándék benne a Krisztusra mutatás. Tudatos tanítás az is, hogy vannak dolgok, amiket meg kell tudni beszélni Istennel. Fontosnak tartom, hogy a házasság és a családtervezés nem egyszemélyes történet, ezt férjnek és feleségnek együtt, imádkozva kell megbeszélnie egymással és Istennel. Én is folyamatosan tanulok beszélni az Istennel, a vele való kapcsolatom érik, az életemmel együtt. A hívőknek a Krisztusra mutatás megerősítés lehet életük nehézségében, másoknak pedig egy mindent átformáló, erőt adó új szemléletté válhat, amely egy idő után meg is hozza majd a maga gyümölcsét.”

Áldás az áldatlanban

Amerikában végzett kutatások szerint a meddő párok lelki megerősítése most még elsősorban pszichológusok és szociális munkások dolga, Enikő szerint a teológiai értelmezés és a pásztori munka ennél sokkal izgalmasabb a párok lelkigondozásában. „Mi nyitjuk ki a kört, és segítünk megkeresni, hogy hol van a párok életében Isten. Ahol pedig Isten és ember együtt vannak, ott bármi megszülethet, és az mind áldás, ami egy ilyen kapcsolatban születik. Ez az áldás lehet a várva várt gyermek, a lelki épülés, a pár közös, titkos élménye Isten előtt, de áldás lehet az is, ha egy gyülekezet imádsággal támogat egy meddő párt” – mondja a lelkipásztor.
Lakatos Enikő vallja: a meddőség nem merül ki abban, ha egy pár nem kap gyermeket az Istentől. Minden dolog meddő, amit Isten akarata ellenében teszünk. A Lélekkvarc küldetése, hogy elmondja mindenkinek: a meddőség termékenységgé lesz, amikor az ember megmerítkezik Jézus Krisztusban. „Személyes életemben az a meddőség, amikor szembesülnöm kell valamivel, ami nem Istennek akarata, és azt el kell engednem. Meddő volt, amikor az Isten akarata ellenében valamit saját erőből akartam megvalósítani. Jóllehet vannak most is nehézségeim, mégis megerősítve érzem magam azokban az állomásokban, amelyekben éppen állok” – mondja mosolyogva Enikő.

Bagdán Zsuzsanna