Amikor a Lélek gondoz

„Változott a rálátásom az emberekre”, „rendrakás után jobban érzem magam a bőrömben”, „a családom és a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam” – református lelkészek visszajelzései, akik elvégezték a Semmelweis Egyetem kétéves mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzését. Lelkészek, hittanoktatók és vallástanárok március 31-ig jelentkezhetnek a 2021-es évfolyamba.

Egyre gyakrabban nemcsak hitbeli problémákkal küzdők fordulnak a lelkészekhez, diakónusokhoz, hittanárokhoz és vallástanárokhoz, hanem krízishelyzetben levők, családi vagy más kapcsolati problémákkal küzdők, mindennapi tevékenységükben megfáradt, elbizonytalanodott, új életcélokat és értékeket kereső egyének is. Ezért egyre nagyobb igény van olyan egyházi munkatársakra, akik hatékony támaszt és segítséget tudnak nyújtani életvezetési kérdésekben is a hozzájuk fordulóknak.

sote_mentál

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete által szervezett továbbképzés résztvevői elméleti és gyakorlati segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló emberek és csoportok problémáit, segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján és döntéseik meghozatalában, támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, valamint felkészültebben lássák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói feladatokat.

Egyházi segítő szakembereket képeznek

„Cél, hogy a tanárokhoz, orvosokhoz, pszichológusokhoz, szociális munkásokhoz hasonlóan az egyházi munkatársak között is legyenek olyanok, akik speciális felkészültséggel bővítik hivatásuk lehetőségeit, így plébániákon és gyülekezetekben, kórházakban, szociális és oktatási intézményekben tudnak lelkigondozói feladatokat ellátni”

– ajánlja az ökumenikus szemléletű képzést Steinbach József református püspök Fabiny Tamás evangélikus és Marton Zsolt katolikus kollégájával közösen.

„Azoknak a lelkészeknek, hitoktatóknak segítség, akik folytatnak egyfajta lelkigondozói tevékenységet a gyülekezeti szolgálatuk során. A célunk az, hogy valóban segítő, gyógyító módon tudjanak jelen lenni a beszélgetésekben a hozzájuk segítségért fordulók számára” – mutatta be a képzést Járay Márton teológus, mentálhigiénés szakember néhány hete a Parókia Portálnak adott interjúban.

Biztonságos térben gyógyulni

A lelkigondozás minősített odafordulás – véli Járay Márton református teológus, egyetemi oktató, akivel a Parókia Portál készített interjút.

Növekedés az Isten- és önismeretben

A kétéves képzésnek három pillére van: elmélet, gyakorlat és önismeret. Amiről délelőtt tanulnak a résztvevők, azt délután átültetik a gyakorlatba, az önismereti részben pedig reflektálnak arra, mivel kell még dolgozniuk saját magukban. Mindenki lehetőséget kap átdolgozni a saját életútját imádságban, majd pedig azt, hogy az miként jelenik meg a lelkigondozásban.

Járay Márton

Fotó: Szarvas László

„Mély meggyőződésem és tapasztalatom, hogy a gyógyulást alapjában véve Isten jelenléte hozza. Mi lelkigondozóként annyit tudunk tenni, hogy megteremtjük azt a légkört, ahol ez a jelenlét érzékelhetővé válik a segítségért hozzánk fordulóknak”

– hangsúlyozta.

Járay Márton szerint az is hozadéka a képzésnek, hogy miközben megtanulják, hogyan segítsenek a klienseiknek, sokkal hamarabb és könnyebben fedeznek fel külső és belső erőforrásokat saját maguk számára is a küzdelmes időszakokban. „Az emberekre való rálátásom, hozzáállásom változott sok mindenben, és hiszem, hogy a családom is, meg a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam” – jelezte vissza az egyik résztvevő református lelkész. Kollégája azt írta: „Nyugodt szívvel mondhatom, hogy valójában az egész életemet újraértelmezte, átrendezte az itt eltöltött tanulmányi idő. Néhány év nagy lelki és egyéb rendrakás után most sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint annakelőtte.”

Lelkileg egészséges társadalom a cél

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének célja az egyének, családok és közösségek fejlődésének, egészséges testi-lelki-szellemi működésének támogatása a magyar társadalomban. Képzéseik elsősorban szociális munkásoknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, orvosoknak, tanároknak és lelkigondozóknak szólnak, akiknek küldetése a testi-lelki terheket cipelőkkel, gyerekekkel, sérültekkel, halmozottan hátrányos helyzetűekkel, vagy hasonló jellegű segítő szervezetekkel való foglalkozás.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával közösen 2002-ben indítottak akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést. Az elmúlt években több mint háromszázan végeztek a szakon, köztük számos református lelkipásztor is.

Videó a képzésről

Megtekinthető a Mentálhigiéné Intézet oldalán

A képzés

  • célja: a lelkigondozók társadalom- és bölcsészettudományi továbbképzése, saját mentálhigiénéjük megerősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségek fejlesztése,
  • időtartama: 4 félév, 550 óra (havonta 2 nap, csütörtök 9.30-19.30 és péntek 8.00 – 17.00 között) valamint két intenzív képzési hét keretében (első intenzív hét a II. szemeszter utáni nyáron; a második intenzív hét a III. és IV. szemeszter során választható időpontokban),
  • költsége: 160 000 Ft/félév + a 2 intenzív képzési hét ellátási költségei (étkezés, szállás).

A felvételi

  • eljárás: lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában,
  • kritériuma: főiskolai vagy egyetemi hitéleti (teológus, hittanár, vallástanár stb.) végzettség, egyházi ajánlás és személyes alkalmasság,
  • vizsgák várható időpontja: 2021. május 3–28. között, pontos felvételi dátumot a jelentkezési időszak lezárása után, április 15-ig küldik meg.

Részletes tanulmányi program, jelentkezés

a Mentálhigiéné Intézet honlapján