Gernot Haupt előadása a Károli Gáspár Református Egyetemen

A Közép-és Kelet- Európai Missziói Tanulmányi Szövetség ‘Cigányellenesség és a felszabadítás teológiájának elemei’ címmel nyilvános előadást szervez november 23-ára.

Az előadást Gernot Haupt, az ausztriai Szociálismunka-ügyi Intézet munkatársa (Institut für Sozialarbeit, MAS, Austria) tartja.


Az elaődás angol nyelvű, tolmácsolásról gondoskodnak.

Időpont: November 23., szerda, 17:00 -18:30 óráig.

Helyszín:
1092 Budapest, KRE-KMTI Missziós Előadóterme, Budapest, IX. Kálvin tér 7., III. emelet. (Bejárat a templom melletti vaskapun, az udvar közepén lévő lépcsőházban fel, a 2. emeleten a KMTI csengőjén csengetni.)

Bővebb információ