Lelki karbantartás lelkészeknek

Ige melletti elcsendesedésre és őszinte beszélgetésekre lesz lehetősége a résztvevőknek a Kecskemét melletti Emmaus-házban áldozócsütörtök előtti héten. Az országos lelkészi csendeshétről Cseri Kálmán lelkipásztorral beszélgettünk.
Idén huszonöt éves az Emmaus-házba szervezett lelkipásztori csendeshét. Hogyan kezdődött?

1988-ban Tóth Károly püspök néhányunkat magához hívatott, és elmondta, hogy tapasztalata szerint a lelkészek jó része nagyon rossz lelkiállapotban dolgozik. Ezért valamilyen lelki segítséget kellene nekik adni. A beszélgetés során az Illés-történet jutott eszünkbe: még a legjobbakkal is előfordulhat, hogy megfáradnak. Illést az Ige állította talpra, és a mély depressziója után újult erővel tudott továbbmenni. Mi akkor azt javasoltuk, hogy legyen egy olyan csendeshét lelkészeknek, ami nem szakmai továbbképzés, hanem az Ige, az imádság és az őszinte testvéri beszélgetések adják a programot. Egy idő után rájöttünk, hogy nagy szükség van a lelkészházaspárok lelki megújulására is, ezért a lelkészek házastársai is jelentkezhetnek a csendeshétre.

képMi a napirend a csendeshéten?

A délelőtt a lelki, igei feltöltekezés ideje. A reggeli utáni csendes­órán mindenki belemélyed a Bibliájába, akkor egymással sem szabad beszélgetni. Ezt nagyon szeretik és fontosnak tartják a lelkészek, mert otthon nem tudják megtenni, hogy kilenctől tízig zavartalanul az Igére figyelhessenek. Utána igemagyarázat hangzik el, majd ebéd előtt kiscsoportos beszélgetés következik. Az ebéd utáni pihenést követi egy szakmai előadás valamilyen gyakorlati kérdésről. Az első napon mindig látszik, hogy fizikailag is mennyire fáradtak a lelkészek, de ez alatt a néhány nap alatt nincs szolgálata senkinek.

Milyen eredménnyel zárulnak ezek a találkozások?

Nagyon sokan úgy mennek haza erről a lelki karbantartásról, hogy terhektől szabadultak meg, bűnbocsánatot kaptak, megújul a szolgálatuk. A hétköznapok során kevés elismerés, bátorítás jut a lelkészeknek a felettesektől és a gyülekezettől is. Ezért külön odafigyelünk, hogy úgynevezett parakletikus, bátorító igehirdetések hangozzanak el. Már fiatal lelkész koromban is láttam, hogy a lelkésztől mindig csak várnak valamit, a lelkésznek illik mindig segítőkésznek, bölcsnek lenni, és sokszor még szabadságra sem tud menni. Eközben neki is lehetnek anyagi gondjai, egészségi problémái, nehézségei a házasságában, a családjában és a gyülekezetében. De kivel beszélhet őszintén úgy, hogy abból nem pletyka lesz, hanem imádság? Az egyik gyümölcse ezeknek a heteknek, hogy új barátságok születnek, és őszinte beszélgetések alakulnak ki.

Milyen kérdésekre keresik a választ?

A legtöbbször, ha találkozunk, azt kérdezzük egymástól: „Te hogy csinálod?" Ritkán kérdezzük azt, hogy „Mit csinálsz?", és szinte sohasem azt, hogy „Ki vagy te?" Mi ezt a sorrendet tudatosan megfordítottuk, elsősorban arra a kérdésre keressük a választ: „Ki vagyok én?" Pál apostolnak volt identitása, meg is fogalmazta: „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait." (1Kor 4,1) Fontos, hogy tudjam, ki vagyok és mi a feladatom. Mit mond erről Jézus? Az a feladatotok, hogy „tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Mt 28,19). Péter pedig a lelkipásztor feladatáról mondja, hogy „mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett" (ApCsel 6,4). A csendeshét célja tehát, hogy tisztázódjon, ki vagyok én, kinek kell lennem, mi a feladatom, és utána jöhet a hogyan kérdése.

A lelkészek és lelkészházaspárok csendeshetét április 29. és május 3. között tartják a Kecskemét melletti Emmaus-házban. Jelentkezni április 20-ig lehet az emmaus@krek.hu címen. Részvételi díj: 19500 Ft. További tájékoztatás a 06-30-636-5815-ös telefonszámon.

T. Németh László, Fotó: Sereg Krisztián

MEGJELENT A REFORMÁTUSOK LAPJA 2013/15. SZÁMÁBAN