Missziós lehetőség a krízishelyzetben

Ismerjék meg az INTRO-t!

intro-16-9.jpg
– Mi lesz velem a halál után? – Az én munkám nagyon távol áll Istentől, mégis lehet istentisztelet? – Mit gondolna Jézus a döntéseimről?

Kérdések és aggodalmak, melyeket mostanában hallottunk a feleségemmel. Hétfő esténként ugyanis Zoomon keresztül beszélgetünk néhány jegyespárral, akik a mi gyülekezetünkben szeretnék megtartani a templomi esküvőjüket. Nem vagyunk ezzel egyedül: a járványhelyzet rosszabbra fordulása óta országszerte több mint húsz online csoportban találkoznak keresztyének és érdeklődők hétről hétre. A keretet ehhez három református lelkész videósorozata adja.

– A járvány sok mindent megváltoztatott a legtöbbünk életében. Megingott jól felépített és bejáratott egyéni és közösségi világunk. Tavaly tavasszal, az első hullám idején gondolkodtam el azon, gyülekezeteink hány tagjának vannak ismerősei, barátai, akik most otthon ülnek, összezárva a kétségeikkel, és az átélt sokk hatására talán nyitottabbak lennének beszélgetni a keresztyénségről – meséli Lovas András református lelkész. A dunamelléki missziói referens hatalmas potenciált látott ebben, ezért fogott hozzá Harmathy András szentendrei és Püski Dániel debreceni lelkipásztorokkal egy nem hívőknek szóló, a koronavírus okozta kihívásokra is reflektáló, videós előadásokra és kiscsoportos beszélgetésekre épülő program kidolgozásához.

Az INTRO alternatívaként mutatja be a Biblia nagy történetét, szemben a nyugati kapitalizmus és fogyasztás narratívájával. Felvillantja azt is, hogyan keretezi át a Krisztusba vetett hit a munka, a társas kapcsolataink, valamint a szenvedés kérdéseit. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják újra a világot és benne életüket: milyen végső meggyőződések alakítják saját értelmezési keretünket. Mert ahogy azt a videókban többször is idézett Michael Goheen kanadai teológus találóan megfogalmazta: „nem az a kérdés, hogy az életünket befolyásolja-e valamilyen nagy történet. Az egyetlen kérdés inkább az, hogy melyik nagy történetnek kerülünk a befolyása alá.”

Bevezetés a keresztyénségbe

Nem véletlen, ha rendszeres olvasóinknak ismerősen cseng a kanadai református professzor neve: Michael Goheen évek óta tart missziológiai továbbképzést magyarországi és határon túli lelkipásztoroknak a Zsinati Missziói Irodával közösen, Keresztyén misszió ma című könyvét 2019-ben adta ki a Kálvin Kiadó. Az ő munkássága adta az általunk egy évvel ezelőtt már bemutatott Tanúim lesztek! képzés és az INTRO elméleti hátterét is.

lovas.jpg

Fotó: Bazánth Ivola

A Tanúim lesztek! lényege Lovas András szerint, hogy elmélyítse a gyülekezetek lelkipásztorainak, presbitereinek, elkötelezett tagjainak missziói identitását, hogy a tanúságtétel Jézus Krisztusról életformává legyen számukra. Az INTRO ezzel szemben egy missziós eszköz: – Ez a sorozat a keresztyén hitbe való bevezetésre szolgál, ezért is adtuk neki ezt a címet – mondja az ötletgazda. Hangvételében, tematikájában könnyebben befogadható a direktebb evangelizációs kurzusok – például az Alpha vagy a Keresztkérdések – ismeretanyagánál. Nem mellesleg jelenleg ez az egyetlen nem külföldről adaptált, a pandémiára is reflektáló segédanyag Magyarországon.

Lovas András arra is emlékeztet, mi az egyház helye a nagy történetben: áldássá kell legyen a népeknek. Szerinte az INTRO éppen abban segít, hogy a keresztyének a gyülekezeten kívüli kapcsolatrendszerükben is számot adhassanak a bennük élő reménységről. – Eszközt akartunk adni a gyülekezetek kezébe, hogy meghívják a nem hívő barátaikat, ismerőseiket beszélgetni az élet nagy kérdéseiről – mert, mint mondja, nem az intézmények és nem is a különféle programok, hanem ez a kapcsolati háló adja a gyülekezetek elsődleges missziói potenciálját.

Felkelteni az érdeklődést

A szentendrei gyülekezet presbitériumában is akkor erősödött meg az igény a kifelé fordulásra, amikor a lezárások miatt mindenki online térbe kényszerült. – Nemcsak az volt számukra a kérdés, hogyan kapják meg a saját vallásos élményüket, hanem az is a szívükön volt, hogyan szólíthatnánk meg újakat, hogyan tudnánk mások mellé odaállni ebben a helyzetben – tudjuk meg a lelkészüktől.

Harmathy András tapasztalatai szerint a megszokottnál nagyobb a kíváncsiság az emberekben, és az online alkalmak lehetővé teszik, hogy az érdeklődők otthonról, a kanapéjukon ülve is lássák, mi is történik egy-egy gyülekezetben. – Az INTRO egy lépéssel ennél is tovább megy, odalép hozzájuk és arra hívja őket, hét héten keresztül gondoljanak bele, milyen lenne, ha ők is keresztyénként élnének – magyarázza. A heti egyszeri találkozás, az egyenként húsz-huszonöt perces gondolatébresztő videók és az egy-másfél órás beszélgetések mellett ezt segítik az egyes témákhoz kapcsolódó feladatok is.

Harmathy András

Fotó: Barna Bálint / Parokia.hu

Szentendrén a konfirmációra készülő felnőttekkel beszélgetve is jó hasznát veszik a segédanyagnak, de hamarosan indítanak csoportot azoknak is, akikben még nem született meg az elhatározás, hogy Isten útján járjanak: – Elsősorban őértük készült ez a sorozat – hangsúlyozza Harmathy András. – Kívánom mindenkinek azt a frissítő élményt, hogy együtt csinálhassa végig valakivel a beszélgetéseket, akinek mindez új, és lássa az ő arcán, reakcióin, hogy rácsodálkozik: milyen jó és vonzó a keresztyén hit.

Lovas András emlékeztet: nem az az INTRO elsődleges célkitűzése – persze öröm, ha megtörténik –, hogy a hetedik hét végére mindenki megtérjen. – Viszont ha felrajzolódik a saját gondolkodásának a horizontjára, hogy van egy másik elképzelés a világról, a keresztyénségé, ami érvényes választ ad a világra, arra később bármikor kinyílhat az élete, ha olyan helyzetbe kerül – mondja. Aki pedig érdeklődik, azzal konkrétabb formában is folytatódhat az ismerkedés az evangéliummal. De már önmagában az érintődés és a párbeszéd is nagyon nagy érték.

Kapcsolódási pont az egyházhoz

Debrecen hitélete sajátos, a lelkészeknek egyszerre kell dolgozniuk a tradicionális vallásosság maradványaival és az abszolút szekuláris nagyvárosi közeggel – avat be munkája kihívásaiba Püski Dániel, a város legfiatalabb református közösségének lelkipásztora. Korábbi egyetemi lelkészi szolgálata során sok olyan fiatallal találkozott, akiknek voltak ugyan hitbeli alapjaik, ám azokhoz még nem szereztek élő tapasztalatokat. Ugyanakkor egyre többen vannak azok, akik semmilyen vallási háttérrel sem rendelkeznek, ezért fontosnak tartja a kapcsolódási pontokat az egyház és az érdeklődők között: – Legyenek olyan eszközeink, alkalmaink, lehetőségeink, melyek értelmezhetők az érdeklődők számára is, akikben még nem dőlt el, hogy komolyan akarják-e Krisztust követni.

puski_daniel.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

Az úrréti gyülekezetben eddig a személyes beszélgetéseken volt a hangsúly, a hároméves közösség mostanra nőtt akkorára, hogy csoportot indítsanak. – Sokan vannak a gyülekezetben és annak peremén, akik számára izgalmas lehet az INTRO, de előbb az elkötelezett gyülekezeti tagokkal csináljuk végig, mert a legtöbben értelmiségiek, és különösen fontos számukra, hogy értsék, mire hívják meg a barátaikat – avat be a terveikbe Püski Dániel. Mint mondja, a visszajelzések azt is igazolják, hogy ez a sorozat nagyon jó beszélgetésindító: – Nem sok olyan kezdeményezés van, amibe a kollégák azokat is meg tudják hívni, akiket csak a boltból ismernek, akikkel együtt edzenek vagy bicikliznek. Ezek a hat-nyolc fős csoportok ilyenek.

Baráti beszélgetés komoly témákról

Szabó István 2016-tól tanít hit- és erkölcstant a budapesti József Attila-lakótelepi iskolákban, 2017 óta plántál református gyülekezetet egy lelkes szolgálói csapattal, valamint a Külső-Üllői Úti Egyházközség és a Budapest-Déli Egyházmegye támogatásával a IX. kerületi panelnegyedben. – Az első években csak tudatosan jelen voltunk a kerületben, látogattuk a helyiek által szervezett programokat, beszélgettünk velük, kapcsolatokat építettünk, egy-egy rendezvényt mi is szerveztünk. 2020 elején kezdtünk el heti rendszerességgel istentiszteleteket tartani, először egy iskolában, aztán a helyi közösségi házban. Jelenleg nekünk is online alkalmaink vannak – meséli a fiatal lelkipásztor, akihez mindig is közel álltak az INTRO-hoz hasonló missziós eszközök.

– Találkozunk olyan emberekkel, akik inkább az ismeret és a logika alapján élik az életüket, akik szkeptikusak a transzcendenssel szemben. Nekik kifejezetten jónak találom ezt a sorozatot. Üdítő az is, hogy a vallástalanság ellen nem pusztán üres vallásosság mellett érvel, hanem az evangéliumban nyert szabadságot és új életet tárja fel. Ezért olyan embereknek is jó szívvel ajánlom, akik csalódtak és kiábrándultak az egyházból, a vallásból.

szabo_istvan.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

Amikor Szabó István elhatározta, hogy belevág az INTRO-ba, kifejezetten férfikör lebegett a szeme előtt. – Barátaimat, ismerőseimet hívtam, egymást nem feltétlenül ismerték, mert a gyülekezethez nem, vagy csak lazán kapcsolódnak – a vele együtt kilenc tagú csapatban benne volt többek között az egyik szomszédja, egy hittanosa apukája, a lakótelepi Facebook csoport egy nagyon aktív tagja és egy jóbarátja, aki a gyülekezetplántálásban is segíti. – Beszélgettünk korábban, valakivel mélyebben, akár hitről is, valakivel csak felszínesen. Mégis, a legtöbb ember, akit megkerestem, örömmel és érdeklődve jelentkezett. A Szentlélek készítette az ő szívüket is, és az enyémet is.

Csütörtök esténként találkoztak a Zoom alkalmazást használva. Igyekezett úgy terelgetni ezeket az alkalmakat, „mint egy családi vagy baráti esti beszélgetést, borozást, ahol komolyabb, az élet értelmét és célját feszegető kérdések kerülnek felszínre, és ahol helye van a vitának, de mégis az egymás iránti tisztelet, szeretet dominált”. Már túl vannak a hét estén, épp azon gondolkodnak, milyen formában éljen tovább a kialakult közösségük, de a lelkészben és csapatában felvetődött egy újabb kurzus indítása is egy másik csoporttal. – Néha az volt az érzésem, hogy nagyon filozófiai magasságokba jutottunk, de minden alkalommal igyekeztünk arra is, hogy a megfogalmazott igazságokat a saját életünk szintjén is átgondoljuk. Többen is kiemelték, hogy a videók nagyon jó minőségűek. A szép képi megjelenés sok helyen alátámasztja a bibliai igazságokat – osztja meg velünk tapasztalatait.

A kényelmen túl, az ajtó előtt

Motiváló látni Istent munkálkodni. Ha csak a saját megszokott köreinket rójuk, nem mindig látjuk munkánk eredményét, de egy-egy kilépés a komfortzónából minket is szembesít azzal, milyen kincseink vannak, és milyen jó ezeket továbbadni. Ezt tapasztaltuk meg a feleségemmel is, amikor már negyedik hete beszélgettünk a jegyespárokkal, és egyik este nekünk szegezték a kérdést:

– És ti így élitek az életet? Minden napotoknak része Isten?

Egyenes szavak, melyek mögött őszinte kíváncsiság és némi izgalom is bujkált. Nem is csoda. Eddig elvont valóságként gondoltak a Biblia nagy történetére. Talán épp most értették meg: elmehetnek mellette, vagy be is engedhetik az életükbe. Mi is kissé elfogódva válaszolunk, és azóta is azért imádkozunk, hogy a Lélek előbb-utóbb nyissa ki ezt az ajtót a szívükben.

Introkurzus.hu

A helyi gyülekezetek a maguk által kiválasztott időben, az általuk legjobbnak tartott formában szervezhetnek beszélgetéseket az INTRO alapján. Ehhez csak jelezniük kell részvételi szándékukat a honlapon keresztül vagy közvetlenül Lovas Andrásnak e-mailben. Regisztráció után elérhetővé válik az előadások szövege és a csoportvezetőknek szóló segédanyag. A videók a beszélgetésekhez készültek, így szintén jelszó szükséges a megtekintésükhöz. A szervezők a visszajelzéseket is örömmel fogadják.