Összetartozás egy életen át

Cserkésznek lenni – életre szóló küldetés. A lelki, szellemi nevelés, a csapatmunka, közös élmények és szolgálat a tagokat olyan közösséggé kovácsolják, amely örökre megmarad. Nemrég Egerben egy százéves cserkészt köszöntött a Magyar Cserkészszövetség – tudtuk meg Bedekovics Péter református lelkésztől, nemrég leköszönt országos elnöktől. A cserkészéletről, a szervezetről, és az elmúlt három év tapasztalatairól beszélgettünk.

Taggá válni

A cserkészeket sokan egyenruhájukról ismerik fel. A Magyar Cserkészszövetség több mint 14 ezer aktív taggal az ország legnagyobb ifjúsági, és az egyik legnagyobb civil szervezete. Ennek vezetését óriási próbatételnek és felelősségnek nevezte Bedekovics Péter, aki 2019-től töltötte be a szervezet országos elnökségi posztját. – Azt szoktam mondani, hogy akkor kell továbbadni a feladatot, amikor már teljesen alkalmas rá az ember. A cserkészetben nem az a vezető, aki tökéletesen alkalmas rá, hanem aki kész azzá válni. Majd újabb lehetőségeket kell keresni, amelyek fejlődésre, további tanulásra hívnak – kezdte a beszélgetést a leköszönt elnök.

Péter 15 éves korában került a cserkészek közé. A gyülekezetben, ahol felnőtt – Tiszaföldváron – családias a légkör, megragadta a missziós lelkület, a fiatalok megszólításának képessége. Végigjárta a ranglétrát: őrsvezetést, csapatszervezést. Majd debreceni teológiai egyetemi évei alatt is folytatta ezeket a feladatokat. Ezt követően Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékért felelt a szövetségen belül. Mint tudatta, ezek a feladatok felkészítették az elnöki feladatokra.

Célkitűzések a cserkészéletben

– Amikor átvettük az elnökséget az előző csapattól, nyugalmas három évre számítottunk, szép, csendes építkezéssel – folytatta a Péter. A Cserkészszövetség 2027-ig tartó, tízéves stratégiáját szerették volna folytatni. Végül egészen másképpen alakult, részben a járványhelyzet miatt jelentős próbatételek, nagy feladatok adódtak, például a cserkészek közösségi programjaiban. A fiatalokat rendkívül megviselte, hogy nem tudtak személyesen találkozni. Meglátása szerint nagyobb hatással volt rájuk az online térbe szorulás, a bezártság, mint az idősebb generációkra.

Bedekovics Péter - cserkészek 2..jpg

„A vezetés elsősorban példa”

Fotó: Todoroff Lázár

A tizenévesek számára a baráti, osztálytársi kapcsolatok meghatározók. A közösségi igény szerfölött erős, mégis nehezen tudnak csatlakozni. Ezért is kiemelkedő ennek a korosztálynak a személyes találkozás, a barátkozás, ismerkedés, párkeresés. Az egyháznak kiemelkedő szerepe lehet abban, hogy közösséget adjon a fiataloknak. A cserkészet pedig ifjúsági mozgalomként ezt a szolgálatot végzi.

A közösség alapegysége az őrs, amelyet tíz-egynéhány azonos korú, nemű fiatal alkot. A csapatok kapnak egy pár évvel idősebb őrsvezetőt, aki egyéves képzés után láthatja el a szolgálatot, meghívás alapján.

A fiatalok iskola mellett önkéntesen vállalják el ezt. Ők egyfajta példaképei is az őrsnek. Ez nagy felelősséggel jár. – A vezetőképzés egyik kulcsmondata így hangzik: „a vezetés elsősorban példa”. Az őrsvezető, amikor eljár a gyülekezetbe, vagy kirándulni, az őrse követi. A cserkészek lelkisége, elveinek rendszere áthatja az egységek működését – fűzte hozzá.

Életre nevelés és ifjúságvédelem

Amikor említettem, hogy egyik nagypapám cserkészként tanult meg nokedlit szaggatni – sok egyéb hasznos tevékenység mellett –, Péter bólogatott. és hangsúlyozta, hogy a cserkészet az életre nevel. A szervezet erőssége – más ifjúsági csoportokkal szemben vagy mellett – hogy nemcsak a gyerekek lelkével akar törődni, hanem igyekszik testi, lelki, szellemi, érzelmi és társas tekintetben is fejleszteni, nevelni őket. Ez a fajta rendre nevelés, egymásért való felelősségvállalás, csapatmunka hosszú távú előnnyel is jár. Az erős kötelék meghatározó a tagok, őrsök életében a későbbiekre nézve is. Közös túrák, programok szervezésében nyilvánul ez meg, akár saját családjuk közreműködésével együtt.

Legnagyobb ifjúsági szervezetként Péter elsődlegesnek nevezte az ifjúságvédelmet is. Sok gyermeket ér bántalmazás, verbális, vagy fizikai, ezeket meg kell szüntetni – fűzte hozzá. A cserkészszövetség sokat tett ennek érdekében. Elmondása szerint konferenciát szerveztek a témában, felállítottak egy gyermekvédelmi munkacsoportot, amelyet Fészeknek neveztek el. Készült egy e-learning anyag is. Véleménye szerint fontos tudniuk a fiataloknak is, hová fordulhatnak, ha bántalmazás éri őket, vagy értesülnek ilyen esetről. A példaadás befelé is fontos. A szervezet gyermekvédelmi törekvéseiről részletesen a gyermekvedelem.cserkesz.hu oldalon lehet tájékozódni.

A tiszteletes elnökként a lelkiség erősítéséért is szeretett volna többet tenni, de sok feladata mellett erre nem tudott elég figyelmet szentelni. Most, hogy már új elnökség áll a cserkészszövetség élén, aktív tagként nagyobb gondot fordíthat erre. Hangsúlyosnak nevezte, hogy a szervezet amellett, hogy önkéntes, ökumenikus is: katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, adventista, ortodox tagok is vannak. A katolikusok után a második legnagyobb létszámban a reformátusok alkotják a cserkészszövetséget.

Bedekovics Péter - cserkészek 4..jpg

Az erős kötelék meghatározó a tagok életében

Fotó: Todoroff Lázár

A tisztség átadásától elmondta: nagyon jó szívvel teszi ezt meg. Olyan csapat alkotja az új vezetőséget, amelynek tagjait alkalmasnak és ügyesnek tart. Ahogy fogalmazott, az életét rájuk merné bízni. Van köztük egyetemi professzor, mérnök, pszichológus, közösségszervező, katolikus pap. Péter most abban látja szerepét a szövetségben, hogy a református egyházon belül a cserkészek hírét tovább vigye, bemutassa. Missziói lehetőség ez. A református iskolákban is sokat hozzáadhatna, ha több helyen lenne cserkészcsapat. És persze fontosnak tartaná a gyülekezetek életébe is beépíteni ezt a fajta közösségi létet. Szeretné őket és a református oktatási intézményeket támogatni ebben a következő évekre tekintve.

Amikor egy számára kedves és meghatározó élményről kérdeztük, felidézett a közelmúltban történt ünnepi alkalmat. Százéves cserkész bácsit köszöntöttek fel születésnapja alkalmából Egerben. Képes összeállítást készítettek számára, ráadásul a helyi cserkészcsapat elintézte, hogy Bear Grylls (író, kalandor, A túlélés törvényei műsorvezetője, a Brit Cserkészszövetség főcserkésze) küldött számára egy videóüzenetet. Péter felemelő alkalomnak nevezte a köszöntést, és törekvésük, hogy a jubiláló tagokat a jövőben hasonló ünnepséggel lepjék meg.

A Magyar Cserkészszövetség május 14-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését. E rendezvényen új országos elnökségnek szavaztak bizalmat. A hattagú testületben az új országos elnök Kovács Adorján, az ügyvezető elnök pedig Csortán-Szilágyi György, a százhalombattai református gyülekezet egyik tagja.