Világ, ami hat az otthonra - otthon, ami a hat a világra

Teremtés hete 5. nap

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)

A pandémia alatt átértékelődött ugyan az otthonról alkotott elképzelésünk, legalapvetőbb funkciója mégis megmaradt: lakhely, ahova hazatérhetünk. Sokak szemében az a hely, ahol bármit tehetek, úgy élhetek, viselkedhetek, ahogyan csak szeretnék. „Az én házam az én váram”, így tartja a mondás is. Otthonunk azonban nem sziget, ahol függetleníthetjük magunkat a világtól, hiszen állandó kölcsönhatásban áll azzal. A nagy természeti, gazdasági, társadalmi rendszerek szerves része, és csak a környezet adta lehetőségeink keretein belül alakíthatjuk.

5.nap_Pixabay_Dimitris Vetsikas.jpg

Fotó: Dimitris Vetsikas / Pixabay.com

VILÁG, AMI HAT AZ OTTHONRA

Jó lenne azt gondolni, hogy otthon mindent saját értékeink mentén formálhatunk, valójában azonban a világban uralkodó értékrendek, eszmei áramlatok óhatatlanul beszivárognak, nehéz az árral szemben úszni. Igaz ez a fogyasztói társadalom ezerarcú nyomására, a divat diktálta változásokra, gyermekeink nevelésére, az időmenedzsmentre, még hitünk gyakorlására is. Környezetünk fizikai hatásai, például éghajlati tényezők is befolyásolják otthonunk működtetését, a rendelkezésünkre álló erőforrások korlátossága pedig behatárolja energia- és vízfogyasztásunk mértékét.

Másrészről sokszor éppen mi testesítjük meg a világ hatásait különféle tevékenységeinkkel, amelyek más otthonok életét befolyásolják. Gondoljunk akár a közlekedés keltette kellemetlen hatásokra vagy például a turizmusra, amikor mint turisták nevezetességként csodáljuk azt, ami az ott lakók számára az otthonlét terét jelenti.

OTTHON, AMI HAT A VILÁGRA

Ugyanakkor, ahogy mi magunk hatással vagyunk a körülöttünk élő emberekre, otthonunk is a tágabb környezetünkre. Nem mindegy például, hogy milyen kultúrát, értékrendet képviselünk.

Milyen szempontok vezérelnek otthonunk alakításánál, mekkora környezetalakítással jár, illeszkedik-e a tájba, követi-e a kulturális, építészeti hagyományokat; hatékony-e az infrastruktúrája, mekkora a zöldfelület aránya? Milyen mértékű az otthoni szokásainkból eredő környezetterhelés: a víz-és energiaszükséglet; a hulladékmennyisége; a fény- és zajszennyezés; az elektroszmog? Nem szoktunk belegondolni, hogy otthoni szokásaink, életvitelünk a környezeti elemek közvetítésével még egészen távoli otthonokra is hat, fenntarthatatlan európai életmódunk hozzájárul például a világtenger szintjének emelkedéséhez vagy pusztító viharokhoz, amely miatt távoli országokban élők elveszítik otthonaikat.

Nem mindegy tehát, hogyan szervezzük életterünket, háztartásunkat, az oikoszt. Legyünk bátrak arra, hogy amit otthonról hozunk, ami hitünk forrásvidékén fakad, annak figyelembevételével szervezzük életünket szűkebb és tágabb otthonunkban.

Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy mi a te Igéd által nem vagyunk kitéve a világ szeszélyes hatásainak, van mihez igazodnunk. Kérünk, hogy segíts nekünk olyan életet élni, amellyel jó példát mutathatunk másoknak, a te értékrendedet tesszük láthatóvá a világban, hogy mi lehessünk a világ világossága, a föld sója. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen!

A szerző az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport református tagja.

KÉRDÉSEK:

  1. Milyen hatásokat engedünk be szívesen, és mit szeretnénk távol tartani otthonunktól?
  2. Hogyan tudjuk mérsékelni otthonunk környezetterhelését?
  3. Hogyan tudunk úgy élni a világban, hogy az jó hatással legyen környezetünkre?

A Teremtés hetének megünneplését segíti az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport segédanyaga, amely digitálisan elérhető ide kattintva. A Teremtés hete füzet napi bontásban segít körbejárni az idei témát, az „otthont”. Bőségesen tartalmaz gyakorlati anyagokat imádsághoz, meditációhoz, gyerek- és ifjúsági foglalkozásokhoz, továbbá számos ötletet, jó gyakorlatot, valamint liturgiai ajánlásokat ünnepi istentiszteletekhez, alkalmakhoz.

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport köszönettel veszi, ha a szervezők a meghirdetett Teremtés heti rendezvényeket regisztrálják, hírét megosztják, ezzel támogatva a Teremtés hetének közös ünneplését. Teremtés heti eseményt regisztrálni erre a linkre kattintva lehetséges.