Huszadszor köszönti a karácsonyt a Presbiter

Indító és záró oldalán színes képekkel teszi szemléletessé karácsony üzenetét újraindulásának idén huszadik évét ünneplő lap, a Magyar Református Presbiteri Szövetség húsz oldalas időszaki kiadványa.

képNyitó oldalán egy klasszikus ortodox születésikon és egy középkori Mária gyermekével színes festmény vizuálisan is hangsúlyozza a vezércikk mondanivalóját, amely „Kálvin karácsonyi üzenete” címen reformátorunkra utal vissza, aki az Úr születésnapja kifejezést használta következetesen a testet öltés csodájára. A cikket a felelős szerkesztő jegyzi.

Túrmezei Erzsébet „Találkozó a jászol mellett” c. verse hív testvéri együttlétre lélekben, így a református és az evangélikus protestáns hang szép egységbe illeszkedik. A huszadik oldalon a karácsonyi ajándékról és ajándékozásról elmélkedik Papp Vilmos, s a bájos afrikai anya-gyermek ábrázolás egy pálmafa alatt az „Isten nagy titka” c. vers mellett az ünnep egyetemességét sugallja. Dr. Viczián Miklós Ige körül rovatában „Ki, miért jön?” címen biblikusan, hitvallásosan és aktuálisan közelíti meg az ünnepet.

A lapelőd Magyar Presbiter 1929 decemberi beköszöntő számának írását közli dr. Kis Domokos Dániel a húszezer presbiter szolgálatáról megfogalmazott – ma is sok vonatkozásban érvényes – tanítással. Új sorozat indul e számtól „Azt olvastam a Bibliában…” címmel nehéz Igékről.
A családról tartott országházi fórumról tudósít Dr. Szilágyi Sándor, míg a Szövetség elnöke, Dr. Szabó Dániel két írással is jelentkezik. Az egyik az életvédelmi plakátok újra felhelyezését sürgeti, a másikban Németh László íróval évtizedekkel ezelőtti érdekes találkozását eleveníti fel olvasmányosan, „Ugye, lehet itt evangelizálni?” címmel.

Az egyház és a sport kapcsolatáról tartott tiszántúli presbiteri konferencia érdekes megállapításairól ír Dr. Imre Sándor. Tudomány és vallás témakörben jelentkezik ismét gondolataival Dr. Kiss László, írásához kapcsolódóan olvashatjuk Szent-Györgyi Albert Nobel-díjasunk imáját Energia és sebesség felirattal.

Határon innen és túl tartott gyülekezeti, területi konferenciákról ad hírt pár tudósítás: Ácsról, Sarkadról, ahol Gulácsy Lajos ny. kárpátaljai püspök is felszólalt, és Aradról. A Szövetség kétnapos kibővített elnökségi üléséről, határozatairól, a kötelező iskolai hit,- és erkölcstan bevezetését sürgető felvetésről számol be a Szövetség főtitkára egész oldalas anyagában.

Életrajzi karcolatot készített Farkas Márta „Jó dolog az Urat szolgálni…” címmel Dr. Békefy Lajosról, a Presbiternek 20 éve felelős szerkesztőjéről, aki október 22-én a „Nemzeti újságírásért” kitüntetés bronz fokozatát kapta a FÚSZ-tól. Fekete Vince szlovákiai református főgondnok írása „Lapköszöntő Felvidékről” címmel jelent meg.

Az üde karácsonyi zöldbe öltöztetett lap több érdekes, apró írása is az ünnepi meghittséget és emelkedettséget kívánja az Olvasókban táplálni. Például a Kis herceg írójának imarészletével, a szatmárnémeti Kálvin-ábrázolás leírásával, a „Lágyan hullik a hó” karácsonyi ének kottájával és szövegével, Kövespataki László rovatának gondolataival, Apostagi Zoltán újabb Augustinus-írásával, Dr. Victor János Lopott karácsonyi öröm? címmel 1943-ban elmondott igehirdetésének részletével.

Dr. Tóth János Békés Megyei Területi Szervezeti elnök megszívlelendő javaslatával zárjuk lapismertetőnket. Ő az egész Kárpát-medence magyar reformátusságának ajánlja egységes köszöntésül ezt: Áldás-békesség Istentől! Legyen részünk benne 2011 karácsonyán is.

(drbl)