Megjelent az Igazság és Élet 2013/3. száma

Megjelent az Igazság és Élet 2013/3. száma, amely július-augusztus-szeptember hónapokra (Szentháromság után 6. vasárnaptól a 18. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat, prédikációvázlatokat vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, ifjúsági bibliaórákhoz.

A kitekintés rovatban „A Heidelbergi Káté etikája" címmel olvashatunk tanulmányt. A könyvismertetőben a Studia Theologica Debrecinensis különszámáról (Beintker-Fazakas: Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung) találunk részletes ismertetőt.

Megrendelhető nyomtatott és online változatban a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén (4026 Debrecen, Kálvin tér 16), a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon, a tovabbk@drk.hu e-mail címen, vagy faxon: +36-52/516-826. A TRLI-nél előfizetők a nyomdai példány mellé automatikusan online használatot is kapnak.

Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál, valamint a Debreceni Református Könyvesboltban.