Megjelent az Igazság és Élet

A jövő évi első szám újévtől böjt negyedik vasárnapjáig tartalmaz igetanulmányokat, prédikációvázlatokat és egyébb hasznos lelkipásztori segédanyagot.

képMegjelent az Igazság és Élet 2014/1. száma, amely január, február és március hónapokra (újévtől kezdődően böjt 4. vasárnapjával bezárólag) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, illetve böjti ifjúsági bibliaórákhoz ad gazdag segédanyagot. A kitekintés rovatban Szabó Lajos tanulmányát olvashatjuk aktuális homiletikai témák feldolgozásáról, a könyvajánlóban pedig Szabó Lajos (szerk.): „Homiletika ökumenikus palettán, Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről" című tanulmánykötetéről találhatunk recenziót. A folyóirat 2014. január 1-től a Generális Konvent által elfogadott egységes prédikációs vezérfonal textusairól közöl igetanulmányokat, amely textusokat a Bibliaolvasó Kalauz főszövegben közli.

Megrendelhető folyamatosan nyomtatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén (4026 Debrecen, Kálvin tér 16), a tovabbk@drk.hu e-mail címen, vagy faxon: +36-52/516-826 illetve telefonon +36-52/516-826. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni Református Könyvesboltban.