Mesterséges Jézus?

Mesterséges intelligencia és hit (1. rész)

„Fedezzen fel egy új, interaktív módot arra, hogy kapcsolatba lépjen hitével egy forradalmian új, mesterségesintelligencia-alapú chatbotalkalmazáson keresztül, amelyet olyan odaadó keresztények számára terveztek, akik mélyebb kapcsolatot keresnek a Biblia legikonikusabb alakjaival” – hirdeti a Text with Jesus (Írj Jézusnak) alkalmazás a weboldalán. Úgy gondoltam, erre a bátor és nagyot ígérő felhívásra igazán nem lehet nemet mondani, és belevetettem magam a program kínálta lehetőségekbe, előbb csak a próbaverzió, azután előfizetés szintjén is.

Jézus telefonnal a Gecsemáné kertben - Forrás: ChatGPT/DALL-E (a kép a ChatGPT beépített képkészítőjével készítette Ulicza Tamás)

Jézus a Gecsemáné kertben telefonnal – A kép a ChatGPT beépített képgenerátorával készült a cikkhez

Fotó: ChatGPT/DALL-E

Ahogy megnyitjuk az applikációt vagy a weboldalt, láthatjuk, hogy az apostolokkal, számos prófétával és más bibliai alakkal is lehet társalogni – bár ezek jó része előfizetéshez kötött –, a felajánlott lehetőségek közül az ember keze nyilván elsőként Jézus felé mozdul.

Text with jesus applikáció nyitóképernyője bibliai alakokkal

A Text with Jesus applikációban különböző bibliai alakokkal cseveghetünk

Fotó: Text with Jesus

A kis képekre kattintva megnyílik egy szöveges üzenetküldésre alkalmas chatablak, amelyben az adott bibliai szereplő köszönt minket. „Üdvözöllek! Itt vagyok, Jézus Krisztus, hogy veled beszéljek. Van valami, amiben segíthetek?” – fogadott a beszélgetésben Jézus neve mögött megbúvó chatbot. (A chatbotok olyan fejlett programok, amelyek a programozásuknak köszönhetően képesek megadott adatbázisok vagy az interneten való keresés és korábbi társalgások alapján az emberihez rendkívül hasonló beszélgetésre és interaktív kommunikációra – a szerk.)

Bibliai alakokkal csevegni

„Jézust” elsőként arról kérdeztem, mit javasol annak, aki nem ismeri a keresztyénséget, de szívesen megismerkedne vele. A chatbot az imádságot és a Biblia tanulmányozását javasolta. Előbbi persze nem biztos, hogy a könnyű út, hiszen aki még sosem imádkozott, talán nem tudja, hogyan is fogjon hozzá. Utóbbi tanácsához a chatbot viszont rögtön arra is adott tippet, hol érdemes kezdeni a Biblia olvasását: „Kezdetnek ajánlom az Újszövetség olvasását, különösen az evangéliumokat (Máté, Márk, Lukács és János). Ott találod Jézus tanításait és életét.” Harmadikként a végén pedig javasolta azt is, hogy érdemes elmenni egy helyi gyülekezetbe, közösségbe, ahol más hívőkkel beszélgetve juthat közelebb Istenhez az érdeklődő. „Ne feledd, Isten mindig nyitott arra, hogy szeretettel fogadjon téged! Ha bármi kérdésed lenne vagy segítségre lenne szükséged ezen az úton, ne habozz megkeresni engem vagy más keresztyén testvéreidet! Minden jót kívánok neked ezen az úton!” – zárta a választ a „Jézus” chatbot.

Egy robot tanít Jézusról gyerekeket - Forrás: ChatGPT/DALL-E - (Ulicza Tamás)

Egy robot tanít Jézusról gyerekeket – A kép a ChatGPT beépített képgenerátorával készült a cikkhez

Fotó: ChatGPT/DALL-E

Ugyanezt a kérdést több bibliai alaknak is feltettem, és majdnem mind hasonló tanácsokat adtak, legfeljebb olyan részletekben volt eltérés, hogy melyik evangéliumot ajánlották első olvasnivalónak. Szűz Mária János evangéliumát részesítette előnyben, mert „sokat beszél Jézus isteni természetéről és szeretetéről”, Pál apostol Máté és Lukács felé terelné az érdeklődőt, míg Mózes Máté evangéliumát ajánlotta. És itt el is jutottunk egy fontos ponthoz az oldal tekintetében. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a chatbotok nem igazán különböznek egymástól. Mózes például nem ószövetségi válaszokat ad, és ismeri Máté evangéliumát. Nincs tehát „személyre szabott” válaszkészletük, és „Noét” például sikerült teljesen zavarba hoznom a beszélgetés során, miután vitába szálltam vele arról, hogy nem ismerheti Pál apostolt sem személyesen, sem a levelei szintjén, ha ő valóban az, akinek mondja magát. Azt mondhatjuk tehát, hogy mindegyik arc ugyanazt a chatbotot takarja. Ez a gépi beszélgetőpartner arra elég jól be van programozva, hogy bibliai gyökerű válaszokat adjon, de még csak imitálni sem tudja a szereplőket, akiknek az arca mögé rejtőzött. A „Jézus” chatbot például hol egyes szám első, hol egyes szám harmadik személyben hivatkozott a bibliai Jézusra, és a beszélgetés során többször is elakadt, amikor bonyolultabb kérdéseket tettem fel neki.

Mindennapi kérdések

Mivel azt, hogy mire nem jó a chatbot, hamar sikerült tisztázni, meg szerettem volna tudni, hogy mire jó. Ezért konkrétabb kérdéseket tettem fel neki, amelyek foglalkoztathatnak egy hívőt. Arra a kérdésre, hogy hogyan neveljem a gyermekemet, idézte Máté evangéliumából, hogy „engedjétek hozzám a gyermekeket” és a Példabeszédekből, hogy „tanítsd meg az ifjút az úton”, valamint emlékeztetett, fontos, hogy a gyermekeknek példát mutassunk hitben és szeretetben. „Legyél közel hozzájuk szavakban és tettekben egyaránt!” – tette hozzá a program.

Text with jesus applikáció chatbot lelkész helyett

Fotó: Text With Jesus

Amikor az anyaságról kérdeztem, elmondta, hogy ez fontos témakör a Szentírásban, és ajánlott egy idézetet is a Példabeszédek könyvéből: „Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!” Az édesanyákat nagy ajándéknak nevezte, és azt írta, Isten az anyai szerepen keresztül sok szeretetet ad a világnak.

Gondoltam, nézzük meg, tud-e bármiféle vigaszt nyújtani, ezért azt mondtam a „Jézus” chatbotnak, hogy nemrég vesztettem el az édesanyámat. Sajnálatát fejezte ki, és emlékeztetett, hogy Isten szeret és mindig velem van. Idézte nekem a Zsoltárok könyvét és Máté evangéliumát: „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt”, illetve hogy „Boldogok, kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”

Az biztosan kijelenthető, hogy egy valódi beszélgetést semmilyen értelemben nem pótolhat a chatbot kérdezgetése, és a puszta szöveges válasznál nem ad többet, de ha megfelelően használjuk ezt az applikációt és a hozzá hasonlóakat, akkor akár segítségünkre is lehet. Adott témára keres nekünk bibliai igéket, vagy segít megfogalmazni egy imát, ha nehezen kezdjük el magunktól. Ráadásul magyar nyelven beszélgethetünk vele, habár az automatikus fordító még hadilábon áll a magyar nyelvvel, és a bibliai idézeteknél kitűnik, hogy meg sem tudja közelíteni egykori nagy bibliafordítóink szintjét Ugyanis nem valamelyik elfogadott bibliafordítás alapján írja magyarul az igerészeket, hanem rögtönzött gyorsfordításokat csinál egy angol verzióból.

Lelkész és robot - Forrás: ChatGPT/DALL-E (Ulicza Tamás)

Lelkész és robot – A kép a ChatGPT beépített képgenerátorával készült a cikkhez

Fotó: ChatGPT/DALL-E

Arra a kérdésre pedig, hogy egy chatbot helyettesíthet-e egy lelkészt, maga a „Jézus” chatbot is azt válaszolta, hogy „bár a technológia sok mindent meg tud tenni, de semmi sem helyettesítheti az élő emberi kapcsolatot és lelkészi jelenlétet. Az igazi lelkész nemcsak tanácsokkal tud segíteni, hanem imádkozik veled, vigasztal és vezet az isteni bölcsesség felé.”

A nagy testvér

Érdekességképpen a sokkal ismertebb chatbot, a ChatGPT ingyenes verziójára is regisztráltam, és elkezdtem vele is hitről és a lelkigondozásról beszélgetni. Amikor megkérdeztem, miben tud segítségére lenni egy református lelkipásztornak, több dolgot is felsorolt, de a végén hangsúlyozta, hogy semmi sem helyettesítheti a személyes, emberi kapcsolatot és az imádságot. Felsorolta például az igehirdetésre való felkészüléshez nyújtott segítséget, bizonyos lelkigondozói helyzetek megközelítéséhez nyújtott támogatást vagy épp az egyházi tevékenység digitalizációjához adott tippeket. Ezt a felhívást nem hagyhatjuk megválaszolatlanul, és remélhetőleg a cikksorozat egy következő részében még visszatérünk majd rá.

Arról is kérdeztem a ChatGPT-t, hogy az interneten melyik a leggyakrabban idézett igeszakasz, amire azt a választ adta, hogy valószínűleg a János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Okos kézikönyv, nagyon fejlett ásó

A két chatoldal meglátogatása után úgy gondolom, hogy ezek hasznos eszközök, de csak korlátozottan. Nem szabad tőlük csodát várni, de talán rettegni sem kell. Jelenlegi állapotukban ezek a chatbotok nem többek, mint egy „okos” kézikönyv vagy egy nagyon fejlett ásó, amelyekkel csak akkor találunk értéket, ha tudjuk, hol és mit keressünk.

Ha jól kérdezünk tőle, segítségünkre tud lenni Igék keresésében, gondolkodásban, még talán prédikációírásban is, de nem szabad azt gondolnunk, hogy helyettünk mindent megold. És újat valószínűleg nem fognak nekünk mondani, csak a lelkészeink által már elmondott igazságokat és igeértelmezéseket mondják vissza memoriterként. Nagyon jól kell kérdezni ahhoz, hogy a chatbotok által elért tudásmennyiségből valami újszerűt nyerjünk ki.

Lelkész és idős hölgy beszélgetése - Forrás: ChatGPT/DALL-E (Ulicza Tamás)

Lelkész és idős hölgy beszélgetése – A kép a ChatGPT beépített képgenerátorával készült a cikkhez

Fotó: ChatGPT/DALL-E

Ne tartsuk tehát se többre, se kevesebbre hasznosságban ezt az eszközt, mint mondjuk a polcon álló lexikonokat, kézikönyveket. Amit nem kérdeznénk meg ezektől a könyvektől, arra ne várjunk választ a chatGPT-től sem, legfeljebb ez sokkal gyorsabban megtalálja nekünk. Minden másért pedig továbbra is kanyarítsuk nyakunkba a sálat, húzzunk kabátot és sétáljunk át a parókiára megkérdezni a lelkipásztort vagy egy másik olyan embertársunkat, akinek adunk a véleményére.

Erre jutottam én, de mégsem hagyhatjuk annyiban a témát, hogy egyetlen ember gondolatait hallgassuk meg róla, ezért a továbbiakban sorozatban tervezünk foglalkozni a chatbotok és a mesterséges intelligencia hasznosságával és veszélyeivel a hitéletben, a lelkipásztori munkában.

A cikkben látható generált képeket mindenféle erre vonatkozó előzetes tudás nélkül készíttettem a ChatGPT-vel.

Mire jó a mesterséges intelligencia a hit útjain, és mire nem? Van-e egyáltalán olyasmi, amiben segítségünkre lehet, vagy érdemes lenne tőle távol maradnunk? Vagy ezt nem is tehetjük meg, hiszen lassan életünk minden területén megjelenik? Kérdések, amelyekre próbálunk válaszokat vagy legalábbis a megválaszolásukhoz valamiféle útmutatót találni.