Országos egyeztetés a megújult Reformátusok Lapjáról

A református egyházmegyék küldöttei az MRE Zsinata Kommunikációs Bizottságának hívására gyűltek össze, hogy beszéljenek a tízezer példányszámban megjelenő hetilap megújulásával, jövőjével kapcsolatban.

Szalai László, a Kommunikációs Bizottság elnökének köszönté követően T. Németh László, a Reformátusok Lapjának főszerkesztője mutatta be a lapot érintő tartalmi és formai változásokat. Kiemelte, az újítások egy részét maguk az olvasók igényelték. Ilyen változás a lap kisebb mérete, a nagyobb tipográfia használata, melyek mind az átláthatóságot és a könnyebb olvasást segítik, valamint ezentúl színes képekkel illusztrált lapot tarthatnak kezükben az olvasók.

kép

Az átalakítás során minden oldalt megújítottak, de a lap jellegét igyekeztek megőrizni. A tartalmi felosztás, és néhány rovat is átalakult. További változás, hogy a gyülekezeti életképek, közegyházi tudósításokban és riportokban a Mi történt?  kérdés helyett nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetnek a „Miért történt?" megválaszolására. A főszerkesztő arra is felhívta a figyelmet, hogy – a Zsinat döntése értelmében – 2013 januárjától a jelenlegi 145 helyett 165 Forintra emelkedik a lap ára. Az áremelkedés háttere, hogy a Reflap mellé ezentúl az olvasók megkapják az ökumenikus szerkesztésben készülő Mértékadó című rádiós-televíziós magazint is.

A tizennyolc egyházmegyéből megjelentek üdvözölték a változásokat, és beszámoltak arról, milyen véleményeket kaptak a lap megújulásával kapcsolatban. A visszhangok nagyobbrészt pozitívak voltak, és az olvasók megelégedéssel veszik kézbe a megújult lapot.

A találkozó végén Galsi Árpád bemutatta a Kálvin Kiadó új kiadványait és jövő évi terveit.

reformatus.hu, kép: Sereg Krisztián