Teológiai nézőpontok a karanténról

Megjelent a Sárospataki Füzetek legújabb száma: a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szakfolyóirata tematikus számának fókuszában a karantén kérdésköre áll.

Egyháztörténeti és teológiai cikkek reflektálnak a kérdésre, valamint 27 szerző – van köztük lelkész, teológus, valláskutató, kommunikációs szakember, presbiter és gyülekezeti tag – reflektál Fazakas Sándor Távistentiszteletek gyülekezet nélkül című vitaindító tanulmányára.

pataki_ref_fuzetek.jpg
„...a vészhelyzet, az abban cselekvő egyház és az erre adott reflexiók legfontosabb tanulságát talán nem is az új, ismeretlen szituációkra adott válaszok rejtik, hanem az, hogy ez az új és ismeretlen helyzet régi és ismert, de elhallgatott-elfojtott, szőnyeg alá söpört problémákat és feszültségeket hozott újra felszínre. Régi törésvonalak váltak újra láthatóvá. Ezek tisztázása, ki- és átbeszélése nélkül az új – és e sorok írása idején úgy tűnik, minden bizonnyal rövidesen kiújuló – válságban sem fogunk boldogulni”

– olvashatjuk a szerkesztő előszavában.

Az aktuális problémák mellett a múlt traumáival is foglalkozik a lap: Fórizs István például a tiszáninneni hittanoktatás 1952 – 1956 közötti eseményeiről ír, Szatmári Emília pedig Maller Sándor életútját ismerteti.

A folyóiratot keresse a nagyobb református könyvesboltokban, Budapesten az Írók Boltja könyvesboltban, vagy online a sarospatakifuzetek.hu címen.

Érdekli a téma vagy a folyóirat?

Bővebb információkat talál a Sárospataki Füzetek honlapján