Tévés istentisztelet a Hold utcából

Március 21-én vasárnap a budapesti Hold utcai templomból szól majd Isten Igéje a Duna Televízió nézőihez. A belváros talán legszebb református hajlékát és a benne élő példamutató gyülekezetet nem kímélte a történelem, de Isten kegyelméből ma már olyan emlék a tragikus múlt, amelyre építkezni lehet.

A felületes szemlélőnek talán fel sem tűnik, hogy a budapesti Szabadság tér szomszédságában fekvő Hold utcában református templom ékelődik a két-három emeletes polgári házak közé. Pedig a Ray Rezső Lajos által tervezett, a középkori építészetet megidéző hajlék már 1878 óta áll itt és nyújt otthont a Németajkú Református Egyházközségnek, amelyet ma már Budapest-Hold utcai Református Egyházközségnek hívnak

Az örökség

A gyülekezet 1863-ban alakult az akkori Pesti Református Egyházközség leányaként, alapítói között ismert német ajkú protestáns családokat is találunk, mint például a Haggenmacher, a Dreher és a Ganz családot.

Hold utca

– A diakóniai jelenlét már a kezdetek óta meghatározó eleme a gyülekezetünknek – mondja Lakatos Gábor Péter gondnok. A német ajkú egyházközség árvaházat tartott fenn a századfordulón, megalapította a Bethesda Gyermekkórház elődjét. – Nálunk alakult meg a magyar Kékkereszt Egyesület, a vasárnapi iskolai mozgalom és a Mesterlegény Egylet is – sorolja. Bár a gyülekezet ez év január 1-jén nevet váltott, a diakóniai hagyományt a névváltással nem elfelejteni, hanem ápolni és gyakorolni szeretnék.

Kevesebb a német ajkú

lekezet összetételének megváltozása miatt döntöttek. – Az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a német ajkúak aránya a gyülekezetben, amely a 2000-es évek után indult újra növekedésnek. Ma már csak négy-öt ember van a közösségben, akik csak németül értenek, és az évek alatt kilencven-száz főre gyarapodott gyülekezet öt százaléka német anyanyelvű.

– Vasárnaponként továbbra is kétnyelvűek az istentiszteleteink, bár az elmúlt évben bevezettünk néhány technikai változást – mondja a gondnok. A Hold utcai református templomban tartott vasárnapi istentiszteletek liturgiája ma is magyarul és németül hangzik el, ám amíg korábban az igehirdetést magyarul, majd németül hallhatta a gyülekezet, ma már tolmácsgép segítségével fordítjuk a prédikációt azoknak, akik németül szeretnék hallgatni azt. – Az imádságaink és az énekeink szintén kétnyelvűek maradtak – fűzi hozzá Lakatos Gábor Péter.

Újra szólt az ige

A Hold utcai templomot 1878-ban szentelték fel. Érdekesség, hogy az épületet közrefogó házak csak tizenkét évvel később készültek el, ezekben kapott helyet a lelkészlakás és az egyházközség hivatala is. A második világháború az akkorra már hatszáz fősre növekedett gyülekezet életében nagy törést okozott. Majdnem minden tagja elhagyta a közösséget, a budapesti harcokban a templom teteje pedig erősen megrongálódott. Az épület hosszú éveken keresztül állt sérült tetővel, folyamatosan beázott, majd a tető megjavítása után 1962 és 2000 között a Magyar Televízió jelmezraktára működött az épületben.

Hold utca

A gyülekezet számára 1996-ban csillant fel először a remény, hogy visszakaphatják régi templomukat. Hosszas tárgyalások után 2001-ben a Magyar Televízió visszaadta az épületet az egyházközségnek. A felújítási munkák még ugyanebben az évben megkezdődtek, a templomot 2002-ben szentelte fel újra Bölcskei Gusztáv püspök.

Istentisztelet a képernyőn

Húsz év után a televízió visszatér az épületbe, ugyanis a Duna TV március 21-én a Hold utcai református templomból közvetít istentiszteletet, amelyen Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdet majd Igét. A Dunamelléki Református Egyházkerület vezetője 1989-ben kezdte a szolgálatát segédlelkészként a német ajkú egyházközségben, 1996 óta pedig megválasztott lelkipásztora a gyülekezetnek.

A cikk megjelent a Reformátusok Lapjában.