Újat mondani Trianonról

A száz évvel ezelőtti békeszerződés hatásaival foglalkozik a Sárospataki Füzetek legújabb száma.

srf2.jpg

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján számos könyv, tanulmány, film jelent már meg, kiállításokat rendeztek, konferenciákat szerveztek Kárpát-me­dence-szerte.

Lehet-e újat mondani a centenáriumi év végéhez közeledve? Elmond­tak, bemutattak, felidéztek-e mindent, amit érdemes, tanulságos és méltó is elmon­dani, bemutatni, felidézni?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tudományos folyóiratának 2020/2. száma. A Sárospataki Füzetek azzal törekszik újat hozzátenni a 2020. évi Trianon-témájú munkákhoz, hogy kifejezetten református relációban vizs­gálódik: szerzőik a Kárpát-medencei református gyülekezetek, közösségek, iskolák, egyháziak, laikusok történeteit kutatták, református talajon elindult mozgalmak jelentőségét és hatásait írták le.

A lap megvásárolható a Kiadónál, megrendelhető a folyóirat honlapján vagy a szerkesztőség e-mail címén (sarospatakifuzetek at gmail pont com)