„Együtt az Úton – Kethane po Drom” – Reformátusok a cigányok között konferencia

Az elmúlt évek során számos konferenciát, imanapot és képzést szerveztünk a cigánymisszióban résztvevő tagok és munkatársak számára. Egyházunk gyülekezetei által működtetett tanodák és Biztos Kezdet Házak tucatjai indultak el HEKS és európai uniós pályázati forrásokból. Programot indítottunk általános iskoláink befogadóbbá tételéért, megalakult két református cigány szakkollégium, elindult a romológia oktatása egyetemeinken, és szeretetszolgálati munkánkon keresztül a társadalom peremére szorult cigány családok ezreihez jutunk el.

A leszakadt, vagy leszakadófélben lévő településeken, mélyszegénységben élő emberek életében az egyház a keresztyén közösségbe hívással, a hit és a megbékélés új lehetőségének felkínálásával tudja a leghatékonyabb és legmaradandóbb változást munkálni. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2013-ban fogadta el az egyház cigánymissziós stratégiáját, melyet követően a református egyház és gyülekezetei szerteágazó spirituális és felzárkózást célzó szolgálattal kapcsolódtak be a cigány közösségek életébe.

A Magyarországi Református Egyház Országos Cigánymissziója e sokszínű szolgálat elemeit mutatta be a 2019. május 28-i „Együtt az Úton – Kethane po Drom” - Reformátusok a cigányok között konferencián.

Az esemény megnyitásaként Dani Eszter missziói irodavezető a református cigánymisszió hátteréről beszélt röviden, majd Balog Zoltán lelkész igei gondolatokkal üdvözölte a jelenlévőket, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes pedig kifejezte köszönetét a Magyarországi Református Egyház cigányok között végzett munkájáért.

MRE Országos Cigánymisszió
Tóth Anita országos cigánymissziós referens

A konferencián Tóth Anita referens ismertette az Országos Református Cigánymisszió három alappillérét (Megbékélés-Egészség-Reménység) és céljait, melyek a következőek:
- Minél több roma elérése a gyülekezeteken keresztül, az életet átformáló örömüzenetet hirdetve
- A roma emberek megtapasztalják Isten helyreállító és gyógyító szeretetét életük minden területén

- Az MRE és gyülekezetei támogatják a megbékélést a roma közösségek és a társadalom többsége között

A referens bemutatta az Országos Cigánymisszió éves eseményeit (cigánymissziós imanap a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódva, három napos cigánymissziós konferencia, cigánymissziós lelkésztovábbképzés), és az MRE felsőoktatási intézményeinek vonatkozó képzéseit (romológia a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, cigánymissziós tanulmányút a Károli Gáspár Református Egyetemen)

MRE-HEKS Országprogram és Inkluzív iskolaprogram
Naszádi Krisztina projektkoordinátor és Velkey Laura programkoordinátor

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS-EPER) 2013 óta támogatja a cigányok/romák egyházi és társadalmi befogadását a Magyarországi Református Egyházon keresztül. A pályázattal olyan oktatási, közösségépítő és szabadidős programokat sikerül megvalósítani, melyek a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány családok és gyermekek egyházi és társadalmi beilleszkedését, készségfejlesztését és tanulását segítik. A HEKS támogatásával jelenleg 13 gyülekezet valósít meg ilyen programot, melynek keretében tanodát, baba-mama klubot, ifjúsági csoportot, családos alkalmakat, konferenciákat és táborokat szerveznek. A megállapodásának egyik fontos célja, hogy a református iskolák befogadóbbak legyenek a hátrányos helyzetű és cigány gyermekekkel szemben. Ennek értelmében a HEKS 2017-től támogat olyan inklúziót célzó iskolai projekteket, melyek célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek iskolai és társadalmi integrációjának segítése.

MRE „Együtt Egymásért” közösségfejlesztő képzés
Kalla Lilla szakmai vezető

A Magyarországi Református Egyház (MRE), mint fő pályázó és a Magyar Szupervízorok és Szupervízor - Coachok Társasága (MSZCT) konzorciumi partner bevonásával – 2018 01.01. és 2021 08. 31. között – az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával több lépésből álló fejlesztési programot valósít meg. A program célja: a helyi gyülekezet roma és nem roma, hátrányos helyzetű tagjainak, munkatársainak képzése, illetve közösségi megoldások támogatása, az együttműködési kultúra javítása, és a közös- és az önálló életvezetési képességek erősítése érdekében. A közösségfejlesztés eredményeként erősödhet a helyi gyülekezet összefogása és aktivitása, a befogadás, a romák társadalmi- és helyi közösségi integrációjával csökkenhet a szegénység, a kirekesztettség továbbörökítése.

MRE Kiengesztelődési szolgálat
Dani Eszter zsinati missziói irodavezető

Ruandában az 1994-es népírtást követően indult el a kiengesztelődési szolgálat Rhiannon Lloyd walesi, keresztény pszichiáternő vezetésével. A szolgálat célja a megbékélés elősegítése népek és nemzetiségek között, és annak felismertetése, hogy Jézus Krisztus nem csak az emberiség bűneit, hanem fájdalmait is elvette. A szolgálat első magyarországi alkalmára 2015-ben került sor, cigány és nem cigány résztvevőkkel, a másodikat, 2018 októberében már a nemzetközi képzést elvégzett, hazai trénerek vezették, a harmadikat, 2019 februárjában pedig együtt a nemzetközi szolgálat munkatársaival. Az Országos Református Cigánymissziós célja, hogy Magyarország településein a kiengesztelődési szolgálat segítségével csökkentse az interetnikus feszültségeket, és gyógyulást találjon az évek-évtizedek óta hordozott sebekre.

MRE Szeretetszolgálati Iroda
A Magyarországi Református Egyház sellyei felzárkózási programja
Eperjesi Tamás felzárkózási ágazatvezető és Orsós Ferenc szakmai vezető

Sellyén az elhivatott lelkész és az aktív gyülekezet közös elhatározására indított egyházunk 2017-ben tanodát, és 2018-ban Biztos Kezdet Házat, európai uniós forrásból. A tanodában jól felkészült szakmai csapat (fejlesztő pedagógus, programszervező, lelkész) dolgozik egy agilis, nagy tapasztalattal rendelkező szakmai vezető irányítása mellett. A gyerekek nagy része cigány származású, akik Sellyéről és közvetlen környékéről érkeznek, nagy örömmel délutánonként. A 2018-ban indult Sellyei Biztos Kezdet Ház jól kiegészíti a tanodával elindított munkát, melyet a helyi és környékbeli anyukák szívesen látogatnak kisgyermekeikkel, mely elsősorban annak köszönhető, hogy az elkötelezett munkatársak otthonos, családias légkört alakítottak ki. Mindkét szolgáltatás sikeresen aktíválja a helyi közösséget rendezvényeivel.

MRE Szeretetszolgálati Alapítvány
„Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért”Ózdon
Bakos Zsuzsanna Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koordinátor

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa 2015 óta működtet irodát Ózdon. 2018-tól lehetőség nyílt egy pályázat keretében a hátrányos helyzetű fiatalok mentorálására, kihasználva a 21. század digitális vívmányait és a fiatalok erre való irányultságát. A programban olyan fiatalok vesznek részt, akik a családból jövő külső támogató szolgáltatás és minta hiányában ki vannak téve a pályatévesztés, az iskolai kudarc és ennek kapcsán az iskolaelhagyás és munkanélküliség veszélyének ezáltal a tartós kiszolgáltatottságnak és a szegénység tovább örökítésének.

MRE Cigány Szakkollégiumok
Mózes Áron és Káli-Horváth Kálmán intézményvezetők

A Magyarországi Református Egyház két cigány szakkollégiumot működtet az országban, az elsőt 2011-ben hozta létre Debrecenben, a másodikat 2016-ban, Budapesten. Mindkét intézmény egyszerre 30-30 roma és hátrányos helyzetű egyetemistának és főiskolásnak nyújt biztos hátteret tanulmányaihoz, magas ösztöndíjjal, kényelmes kollégiumi szállással, mentorprogrammal, ingyenes nyelvi képzéssel és szakmai továbbképzésekkel. A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium nyári gyakornoki programot biztosít hallgatói számára a város neves munkaadóinál, a Budapesti Református Cigány Szakkollégium pedig Alkotóházat hozott létre, melynek része egy képzőművészeti műhely, valamint egy zöldségek, gyümölcsök termesztésére szolgáló kert is.

A konferencián bemutatkoztak a társfelekezetek képviselői is:

A Magyar Pünkösdi Egyház cigánymissziós referense a tanítványozásra épülő kiscsoportos gyülekezetépítést mutatta be, Bakay Péter cigánymissziós referens a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében beszélt a Tolna megyei Sárszentlőrincen élő roma közösség hagyományőrző gasztronómiai eseményéről. Puporka Gusztáv (Magyarországi Baptista Egyház) missziós munkatárs a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséron működő cigánymisszió programjairól mesélt, a Magyarországi Metodista Egyház cigánymissziós referense, Kurdi Zoltán pedig a Pesi megyei Abonyban működő házicsoport életéről osztott meg pillanatképeket. Orosz Anita röviden bemutatta a Magyar Görögkatolikus Egyház cigánypasztorációs szolgálatát, Molnár-Gál Béla a Magyar Római Katolikus Egyház diakónusa és a kazincbarcikai Don Bosco iskola intézményvezetője saját, helyben végzett, évtizedes munkáját ismertette.

A konferencián elhangzott gondolatokra reflektálva Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos örömét fejezte ki a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti végzett szolgálatával kapcsolatban, ugyanakkor elmondta, hogy hatalmas feladat áll még a cigánymisszióban és felzárkózás területén dolgozó munkatársak előtt.

„Több kellene ilyen konferenciából” – fogalmazott a nap zárásaként Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. „Arra buzdítok mindenkit, hogy mutassa meg a szolgálatait, minél szélesebb közönségnek, a mi feladatunk pedig, hogy olyan terveket készítsünk, melyek magukban hordozzák a növekedés lehetőségét. Az egyházak hite és missziója az, amely a kormányzati munka igazi összetartó ereje tud lenni” – tette hozzá.

A konferenciával kapcsolatban felmerül kérdéseiket kérjük tegyék fel az Országos Református Cigánymisszió kommunikációs munkatársának az alábbi elérhetőségek egyikén:

Dezső Attila

+36-30-425-3103
dezso.attila@reformatus.hu