Bizonnyal feltámadt! A sír üres…

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.” (Róm 6,3–4.8) Az Úr Jézus kereszthalála előtt háromszor is elmondta tanítványainak, hogy harmadnapon feltámad. Sőt, Lázár történetében arról is beszélt Mártának, mi az összefüggés Urunk feltámadása és a miénk között: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25–26) Vagyis Urunk személye maga a feltámadás!

Feltámadás - konteó, vagy téveszme cikkhez (Bálint)2023 (f.Istock)

Egyedül ő az, aki a bűn miatt lelkileg halott embernek valóságos életet képes adni. Mert Jézus Krisztus személye az Isten szerinti élet maga. A csak „bios”-szal, biológiai élettel bíró, bűnös ember lelkileg halott, mert nincs kapcsolata Istennel, és csak az Úr Jézustól kaphatja meg a „zoe”-t, a valóságos, halhatatlan isteni életet. A zoe, a valóságos, isteni élet azáltal nyerhető el, ha valaki hisz Jézus Krisztusban: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) Aki így, a Krisztusba vetett hit által már feltámadt – más szavakkal: már átment a halálból az életbe –, amikor testileg meghal, ez nem változtat a Jézus Krisztustól kapott zoén: isteni, örök életén. Aki így feltámadt lelkileg, már átment az első feltámadáson. Az ilyeneknek, vagyis Urunk újjászületett-megtért választottjainak már nem árt a második halál (Jel 20,5–6). Nem halnak meg soha! Belegondoltunk-e már valaha, hogy ha mi hszünk Jézus Krisztusban, nem halunk meg soha? A földi létezés felől nézve testünk halálakor elalszunk, mint Lázár is. A láthatatlan világ felől nézve pedig szemtől szemben találjuk magunkat a királyok Királyával. Nem véletlen, hogy az újszövetségi Szentírás az újjászületés-megtérés és feltámadás kifejezéseket ikerszavakként használja.

A szerző orvos, kardiológus.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!