„A szeretetet a lényeg, minden más cserélhető módszertan”

A szeretet által vezérelt odafordulással írta le a ráckeresztúri drogterápiás otthonban zajló terápiás programjaik lényegét Erdős Eszter református lelkipásztor, intézményvezető. A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió bentlakásos otthonában tartott nyílt napon baráti hangulatban, őszintén beszélgethettek egymással az aktív terápián részt vevő fiatalok és az ország számos pontjáról érkezett szakemberek.

A szerhasználó fiatalok rehabilitációja elnevezésű műhely-konferencia Erdős Eszter intézményvezető köszöntőjével kezdődött, aki a Bibliából A szeretethimnuszt (1Kor 13.) olvasta fel a résztvevőknek. A lelkipásztor úgy fogalmazott: szolgálatukban a legfontosabb a szeretet, mert ez a lényeg, minden más cserélhető módszertan. – Nemrég egy erdélyi utamon hallottam azt a magyarázatot, hogy ez a szentírási fejezet nem rólunk szól, hanem Krisztusról. Felemelő ez, hiszen arról biztosít, hogy ha ő benne van az életünkben, a gondolkodásunkban, az érzéseinkben, a személyiségünkben, akkor nekünk is sikerülhet. Az az életprogramom, hogy Isten szerint akarok szeretni – fejtette ki.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26., Erdős Eszter (f.Todoroff Lázár)

Áhítattal és bizonyságtétellel kezdődött a konferencia

Fotó: Todoroff Lázár

Az intézményvezető szavai után a tizenhét éves László tett bizonyságot. Életútja bemutatásakor megosztotta a hallgatósággal, hogyan vált szerhasználóvá, milyen küzdelmeken ment keresztül és a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió (MRE KIMM) Drogterápiás Otthonában hogyan találta meg és építette fel saját magát. A fiatal elmondta, hogy szeretetlennek érezte magát, nem alakult ki az a kötődés és bizalom a szüleivel, amit érzése szerint a testvére megkapott, és amelyre ő is vágyott. Mélypontként élte meg, amikor a szülei el akartak válni. A családjában elindult változások mindenkit megterheltek. Lászlónak rendkívül nehéz volt a környezetváltozás, szorongott. Meg akart felelni a szüleinek és a külvilágnak, teljesen más arcát mutatta mindenkinek. Rossz társaságba keveredett, először alkalmi, majd napi szintű alkohol- és drogfogyasztóvá vált. A koronavírus-járvány okozta bezártság miatt fokozódott benne a feszültség és a magányérzet. Szülei válása miatt erős depresszióba került, és addigra már mindennapossá vált, hogy ivott, nyugtatókat szedett. Bezárkózott a szobájába, ahol csak a magány és a sötétség volt vele. Képtelen volt kiszabadulni abból a börtönből, amit ő maga és a környezete teremtett. Szülei pszichiátriára küldték, ahol gyógyszeres kezelést kapott, ám ez csak rontott a helyzetén. Amikor vége lett a járványnak, nem ment vissza az iskolába, nem érezte azt, hogy bárki is szeretné, folytatta önpusztító életmódját. A sok különböző tudatmódosító szertől napok estek ki, nem tudta, hogy hol volt és mit csinált. 2022 elején szinte a túladagolásig jutott, emiatt kórházba került, ahol egy pszichiáter javasolta édesanyjának a ráckeresztúri otthont.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26., életút (f.Todoroff Lázár)

Fotó: Todoroff Lázár

– Másfél éve jöttem a házba. Az első napon szembejött valaki és megölelt, azt mondta: Isten hozott! Nem értettem, miért teszi ezt, de megrendültem. Úgy éreztem, hogy megérkeztem egy olyan helyre, amely megváltoztathatja az életemet, és így is lett – idézte fel. László kilenc hónapot töltött a drogterápiás otthonban, ahol rengeteget tanult. Megismerte saját magát és azt is, hogyan kell viselkedni másokkal. Az odaadó törődésnek és a segítségnek köszönhetően új életet kezdett. Minden egyes nap hálát érez. Úgy kel fel, hogy készen áll az előtte álló napra és a következőre is.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26. (f.Todoroff Lázár)

Fotó: Todoroff Lázár

A bizonyságtétel után a konferencia résztvevői kisebb csoportokban mélyülhettek el a terápiás módszerekben. Megismerhették a művészeti foglalkozások szerepét a traumafeldolgozásban, a sport és az élmények jelentőségét és az önkéntes lehetőségeket. Átfogó képet kaptak arról, milyen alapelvek mentén és szemlélettel dolgoznak az otthon munkatársai a fiúkkal. Az interaktív műhelyfoglakozásokon a szakemberek és a munkatársak mellett aktív terápiás fiatalok is részt vettek. A csoportokban a terápián résztvevők megosztották küzdelmeiket és az otthonban töltött idő rájuk gyakorolt hatásait. Munkatársak és bentlakók együtt ismertették az otthon működését, a programok hatásosságát, nem elfedve azt sem, ha olykor valaki feladja a terápiát, vagy el kell küldeni az otthonból. Széplaki Zsolt programvezető kitért arra is, hogy a kliensek nem ritkán több problémával kerülnek hozzájuk, a szerhasználaton kívül sokszor mentális betegséggel is küzdenek. Hozzátette: a drogterápiás otthonban rendszeresen szerveznek nyílt napokat, amelyek célja a kapcsolatteremtés és a szolgálat megismertetése.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26., Széplaki Zsolt (f.Todoroff Lázár)

Széplaki Zsolt programvezető

Fotó: Todoroff Lázár

– Ezekből a találkozókból mi is gazdagodunk, tanulunk egymástól. A szorosabb szakmai kapcsolatok, a szakellátásért felelős intézmények és szakemberek együttműködése a hozzánk forduló kliensek gyógyulása szempontjából is jobb, a megelőzés és az utógondozás hatásossága miatt is. A mostani nyílt napunkra a szociális ellátórendszer különböző területein dolgozókat hívtuk meg. A szenvedélybeteg-ellátással foglalkozó társintézményektől, drogambulanciákról, családsegítő szolgálatoktól, illetve a szociális alapellátás különböző területeiről, a hajléktalanellátási, mentálhigiénés szolgáltatások, illetve az addiktológia területéről is érkeztek a konferenciára – mondta el a programvezető.

A terápiás csoportok bemutatása után a résztvevők megoszthatták élményeiket, tapasztalataikat. Köszönetüket fejezték ki a fiataloknak, hogy őszintén beszéltek az életükről, a terápián tanultakról és hogy hol tartanak a gyógyulásban. Többen megjegyezték: a konferencia helyszínén alig lehetett megkülönböztetni, hogy ki a munkatárs, ki az otthon lakója és ki a meghívott szakember, hiszen mindenki barátsággal, nyíltan és szeretettel fordult a másikhoz.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26., csoport 2. (f.Todoroff Lázár)

Terápiás programok bemutatása a nyílt napon

Fotó: Todoroff Lázár

Katona Viktor intézményi lelkipásztort a megelőzési lehetőségekről és a támogató háttérről, a gyülekezetek jelentőségéről kérdeztem. Úgy fogalmazott, törekednek a prevenciós lehetőségek megismertetésére. Van, hogy a lelkészek irányítják hozzájuk a segítségre szoruló fiatalt. Bár szűkösek a kapacitásaik, de igyekeznek gyülekezeti eseményeken részt venni és bemutatni a drogterápiás otthont. A lelkipásztor szerint hangsúlyos lenne a tanárok, szociális szakemberek és a lelkipásztorok átfogóbb képzése a prevencióról, a drogterápiás módszerekről és az utógondozásról. – Ezek a srácok innen kikerülve gyakran idegennek érzik magukat. Ennek enyhítésében sokat jelent a támogató és befogadó közösség, ezért célunk segíteni a gyülekezetekben az integrálódást. Szoktunk csendesnapokat tartani, amelyekre gyülekezeti lelkészeket is hívunk, hogy megismerjék a missziót és a hozzánk kerülő fiúkat, férfiakat – emelte ki.

A lelkész korábban is fiatalokkal dolgozott, lelkigondozó végzettsége is van, most pszichodráma-asszisztensi képzést végez. Szolgálata egyik hangsúlyos elemének mondta a jelenlétet, hogy meghallgassa a fiúkat, hogy az evangélium megismertetését ne erőltetésnek, hanem a terápia fontos részének érezzék. Módszereik egyik erőssége a közösség, a bizalmi, baráti kapcsolódás megteremtése. A lelkész megemlítette azt is, hogy volt már több keresztelő is az otthonban, legutóbb idén húsvétkor.

Drogmissziós nyílt nap 2023. 09. 26., csoport (f.Todoroff Lázár)

Fotó: Todoroff Lázár

Az MRE KIMM Drogterápiás Otthonában tartott nyílt nap résztvevőinek mindegyike hálát érzett, amiért láthatta és tapasztalhatta, hogyan működik egy összetett és szerteágazó terápiás módszer, amellyel a szerhasználó fiatalokat segítik. Többen kitértek annak fontosságára, hogy az otthonban a hozzátartozókat is bevonják a terápiába. Amikor a résztvevők arról kérdezték a fiúkat, hogy miért érdemes az otthonba jönni, azt felelték, hogy a ráckeresztúri házakban elfogadják és támogatják egymást, nincsenek különbségek. A közösség pedig megtartja őket, segít nekik új emberré válni.

A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő terápiás otthont 1986-ban alapította Erdős Eszter református lelkész egy olyan politikai és társadalmi rendszerben, amely nem vett tudomást a szerfüggés létezéséről. Az ország első rehabilitációs intézménye mára egy európai színvonalú drogterápiás központtá vált. Az otthon jelenleg két telephelyen működik, és harmincöt, illetve harminc személy fogadására alkalmas. Korábban különválasztották a serdülőket és a felnőtteket, idővel azonban kiderült, hogy hatékonyabban működnek, ha vegyesen foglalkoznak velük.