Elindult a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat első tanéve

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat ünnepélyes ökumenikus megnyitójára Budapesten, a Jezsuita Roma Szakkollégium épületében került sor szeptember 13-án. Az alkalmon részt vettek a történelmi egyházak képviselői.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot idén márciusban hozták létre a magyarországi történelmi egyházak. Szeptembertől négy városban, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon indul meg a képzés a cigány egyetemisták és főiskolások számára.
Budapesten a római katolikus egyház részéről a jezsuita rend, Debrecenben a református, Miskolcon a görögkatolikus, míg Nyíregyházán az evangélikus egyház az intézmény fenntartója.

kép

A Roma Szakkollégiumokba felvettek és a megnyitó résztvevői

A Szakkollégiumok célja, hogy olyan cigány identitásukat megőrző, keresztyén értelmiségeket neveljenek, akik sokoldalúan képzettek, szakmai munkájukban magas szintre törekednek, nyitottak a fejlődésre, elkötelezetek egyházi közösségeik képviseletére.

Könyörgések a Szakkollégiumért


„Hosszú volt az az út, amíg elértünk a szakkollégiumi megnyitóig. Sok küzdelem van a hátunk mögött – hallhattuk Hoffer József, jezsuita atya gondolatait. – Akkor lesz igazán eredményes a munkánk, ha a társadalom is mellettünk fog állni, ebben az igaz testvériségben.”

Ezt követően Ferencz Éva, énekművész adott elő népi imádságot. A népdalénekes több alkalommal tette bensőségesebbé fohászkodó énekével az ünnepséget.

Bakai Péter, evangélikus lelkész a hallgatók számára kitartást, jó kedvet kért Istentől, hiszen mindegyikük az Ő szolgálatára készül, majd könyörgések következtek, amelyek lezárták a megnyitó áhítati részét.

Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár, református lelkész, Forrai Tamás Gergely, jezsuita provinciális és Gáncs Péter, az evangélikus egyház elnök-püspöke, a tudás, a türelem, az összefogás, a megértés, és a közös cél eléértésért fohászkodott.

kép

Hit és igazság, a valóban értékalapú oktatás

Forrai Tamás Gergely, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat soros elnöke beszédében megemlékezett arról, hogy 450 éves a felsőoktatás Magyarországon, míg a rendszerváltoztatás utáni oktatás 20 esztendős. „Ezt az elmúlt két évtizedet nem szabad lezárt korszaknak tekinteni, – figyelmeztetett a jezsuita pap – hanem annak megteremtőjeként kell rá visszagondolni, hogy még újabb indulhatott: a Roma Szakkollégium.” Kiemelte, megteremtődött annak az alapja, hogy valóban olyan értékalapú oktatás jöjjön létre, ami a Hitre és az Igazságra épít.

kép

Forrai Tamás Gergely, jezsuita provinciális, a  Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat soros elnöke

Egy nemzet tagjai vagyunk

„Meg kell tanulnunk úgy tekinteni a másikra, hogy egy azon nemzetnek a tagjai vagyunk. Meg kell tanulni, mi jelent cigányságunk a kultúrában, habitusban, élethelyzetben, és azt is, mit jelent a magyarságunk. Ennek megértésén múlik a jövő” – mondta Balog Zoltán, társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. – „A kormány számára a Roma Szakkollégiumi diákság befektetés. Nem csak azért, mert képzésükre az állam 100 millió forintot költ, hanem azért is, mert ők lesznek sajátjaik szószólói, megmutatják a többieknek, hogyan tud élni a magyar és a roma egymás mellett.”

Van mit tanulnunk

A magyar és a cigány himnusz éneklése után Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke kapott szót. A püspök szerint azt az együttműködést, ami most létrejött, két irányból is meg lehet közelíteni: a közös ökumenikus fellépéséből és az állami együttműködéséből is. „Valóban szükség van arra a lelkületre, amelyik egymásra tud tekinteni, és meg tudja fogni egymás kezét a keresztyén felekezeteken belül is – hívta fel a figyelmet az ökumené fontosságára a református püspök, majd az együttműködés másik vonatkozását is vizsgálta. – Ez az összefogás valóban nem pusztába kiáltott szó. Ez egy olyan ügy, amelyik mellé a kormányzat is odaáll.”

kép

Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

„Bármennyire kötelessége a keresztyénnek az együttműködés, nekünk is van mit tanulni abból a szempontból, hogy a cigány emberek egyre inkább otthon tudják érezni magukat egy-egy egyházi közösségben. Ezek a műhelyek, kollégiumok, amelyekben a hitnek és a tudásnak egy 21. századi új szövetsége létrejöhet, tovább tudják erősíteni azt a közösséget, amelyik közöttünk meg van, mind a két vonatkozásban” – zárta le ünnepi szavait Bölcskei Gusztáv.

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet”


„A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak van egy fontos tartószála, ami nem más, mint maga Jézus, akinek utolsó parancsolata arról szól, hogy a tanítványok mindenkihez vigyék el az evangéliumot – hangsúlyozta Gáncs Péter, evangélikus püspök. – Mi ezt a parancsot gyakran csak külmisszióként értelmezzük, pedig ez a tanítás parancsa is. Ha ennek engedelmeskedünk, akkor az az ígéret is szól nekünk, amit Jézus a parancsához fűzött: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt28:19-20)

Szöveg: Kováts Annamária, kép: Kalocsai Richárd

Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat soros elnöke