Felkarolni és vinni őket

Aktuális szakmapolitikai kérdések és a lelki feltöltődés állt az Országos Intézményes Diakóniai Konferencia fókuszában, amelyet a Református Szeretetszolgálat 2023. november 27–28-án szervezett meg Balatonszárszón.

A rendezvényen mintegy 250 szakember vett részt a Magyarországi Református Egyház szociális intézményfenntartó szervezetei és diakóniai szolgálatai részéről. A konferencia első napján Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese tartotta a nyitóáhítatot a Jn 5, 1–15. alapján. – Világunkban, amelyben élünk, hány olyan beteg, kiszolgáltatott ember él, aki így kiált fel a végén: nincs emberem! Mi azért vállaltuk ezt a szolgálatot, mert szeretnénk ott állni, szeretnénk őket felkarolni és vinni – mondta. – Ez a mi dolgunk, az Úrra mutatni. Ha azt érzed, hogy tehetetlen vagy, ha azt érzed, hogy nincs embered, akkor állj meg és fordulj az Ige szavához, mert Isten Szent Lelke meg fogja áldani az utat, és olyan tűzzel tud felruházni bennünket, amire nagy szüksége van ennek a világnak – buzdította a hallgatóságot. A résztvevőket Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese, a Zsinat diakóniai és egészségügyi bizottságának elnöke a Mk 1, 11 igeversével köszöntötte. – Szolgálunk, ott vagyunk a sűrűjében, és néha el kell jönnünk, mert erőt kell gyűjtenünk. Rengeteg szakmaiság, barátság vár bennünket a konferencián, és ideje van a lelki elcsendesedésnek, amikor feltöltekezünk mi magunk is, hogy tudjunk segíteni – emelte ki.

Ősz Lajos, Diakóniai konferencia 2023 (f. Református Szeretetszolgálat)

Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese

Fotó: Református Szeretetszolgálat

A Belügyminisztérium képviseletében Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár a szociális ágazati fejlesztésekről beszélt nyitóelőadásában, majd Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető a szociális szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokról számolt be. A 2023-tól létrejött – jelenleg állami fenntartású – szakápolási központok működéséről Joó Aranka, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai főigazgató-helyettese tájékoztatta a közönséget. A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága részéről Sashalmi Judit irodavezető a kincstári ellenőrzések tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. Nagy Zsuzsa irodavezető a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatósága képviseletében a kötelező szociális továbbképzési és képzési rendszer aktualitásait ismertette a résztvevőkkel.

A délután folyamán a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseken vehettek részt az idősügy, a fogyatékossággal élők ellátása és az intézményüzemeltetés kérdéseivel kapcsolatban.

Czibere Károly, Diakóniai konferencia 2023 (f.Református Szeretetszolgálat)

Fotó: Református Szeretetszolgálat

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója záróelőadásában a diakóniai szolgálatok működését érintő változásokról, szakmai kérdésekről adott tájékoztatást, illetve a 2024. évre történő felkészülést segítő információkat osztotta meg a közönséggel.

Az első nap záróáhítatát Erdős Eszter lelkipásztor tartotta a tékozló fiú története alapján (Lk 15, 11–32). Kiemelve e példázat szereplőit azt hangsúlyozta, hogy mindenki tud valakivel azonosulni. – Ha rólad szólna ez történet, akkor ebben ki vagy te? - tette fel a kérdést. A gyülekezet kiscsoportos beszélgetőkörökké alakult, ahol mindenki megosztotta a másikkal a gondolatait, érzéseit a történettel kapcsolatban.

Diakóniai konferencia 2023, kiscsoportok (f. Református Szeretetszolgálat)

Fotó: Református Szeretetszolgálat

A tanácskozás második napján Balog Zoltán püspök szolgálatával úrvacsorás istentiszteletre került sor.

Balog Zoltán istentisztelet (f.Reformatus Szeretszolgálat)

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a Jer 4,3 igevers alapján hirdette Isten Igéjét. – Így kezdődik ennek a prófétának a küldetése és mindannyiunknak is az élete. A szabadságunk záloga az, hogy az Isten által nekünk szánt utat felismerjük, és azt járjuk – mondta. – Hol van az az új kezdet, amit Isten nemcsak megnyit előttünk, hanem el is vár tőlünk? – tette fel a kérdést, és a szeretetszolgálat eredetére, esszenciális pontjaira mutatott rá. – Miért csináljuk ezt? Mert felszabadultunk arra, hogy mások egésszé tehető életével törődjünk, mert a mi életünket Jézus Krisztus megváltásával már egésszé tette – fejtette ki Balog Zoltán.

A délelőtt folyamán átadták a 2023. évi diakóniai díjakat: a Kiss Ferenc-díjat Debreczeni Margit Julianna, a Juhász Zsófia-díjat pedig Némethné Balogh Katalin vehette át.

Debreczeni Margit Julianna, Némethné Balogh Katalin (f.Reformatus Szeretetszolgálat)

A díjazottak: Debreczeni Margit Julianna és Némethné Balogh Katalin

Debreczeni Margit Julianna három évtizede él Sopronban, és első pillanattól kezdve a Soproni Református Egyházközség tagja, támogatója. Világi munkája mellett számos beteg gyülekezeti tagot látogatott rendszeresen. Saját gondjait félretéve naponta járta a kórtermeket, a rászorulók otthonát, az időseket gondozó intézményeket. Fizikai és lelki támaszt nyújtott a betegségben szenvedőknek és a földi élet vége felé tartó embertársainak. A mai napig segít a lelkészi hivatalban az adminisztratív feladatok ellátásában, ügyeleti szolgálatot teljesít. A koronavírus-járvány idején is támogatta önként választott gondozottjait, segítette, bátorította őket. Részt vesz a diakóniai szolgálatokban, a nőtestvérek által készített keresztelői kendőcskék hímzésében és a gyülekezeti énekeskönyvek keresztszemes hímzett borítójának az elkészítésében.

Némethné Balogh Katalin misszióvezető 39 éve különféle területeken, szakmai és teológiai képzettséggel, szívvel-lélekkel áll szolgálatban egyházunkban: a Diakónusképző Intézetben, válságos időkben a dunaalmási Egészségügyi Gyermekotthonban a testileg, szellemileg és lelkileg sérült gyermekek között és a leányfalusi szeretetotthonban az idősek között, és immár húsz éve a Református Iszákosmentő Misszióban és a dömösi Alkohológiai Szakintézetben, a szenvedélybetegek között. Gyógyítani a testi-lelki szükségben szenvedőket az evangélium szabadító erejével, ez négy évtizedes szolgálatának a lényege.

A tanácskozás második napján az első blokkban a lelkészi jogállási törvényre vonatkozó aktuális kérdésekről, döntésekről számolt be Szemán Ákos, a Zsinat jogi bizottságának elnöke. Ezt követően Lakatos Hedvig, aki több évtizedig kodifikálta a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokat, mutatta be a világi jogszabályokat érintő lényeges kérdéseket.

Diakóniai konferencia 2023, résztvevők (f. Református Szeretetszolgálat)

Fotó: Református Szeretetszolgálat

A második blokkban Füsti-Molnár Szilveszter a cigánymissziós stratégia előkészítő munkálatait, Eperjesi Tamás pedig a felzárkózási stratégia tervezetét, valamint ezen dokumentumok készítésének főbb kérdéseit mutatta be a jelenlévőknek.